Nieuws
Photo of author

10 onmisbare verzekeringen voor DGA’s en hun bv


Ben je als DGA verplicht verzekerd?

In tegenstelling tot ‘gewone’ werknemers, ben je als DGA in de meeste gevallen niet verplicht verzekerd. Tenzij er sprake is van zogenaamde ondergeschiktheid.

Dit is het geval als je geen beslissende stem hebt in de algemene vergadering van aandeelhouders. Dan ben je meestal – net als ‘gewone’ werknemers – wel verplicht verzekerd met werknemersverzekeringen, zoals de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW) en de Wet Inkomen en Arbeid (WIA). Je draagt in dat geval ook gewoon premies af voor de werknemersverzekeringen. Ook doe je dan mee aan de collectieve personeelsverzekeringen, zoals een verzuimverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. 

Heb je wel een beslissende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders? Dan heb je in de meeste gevallen als DGA dus geen verzekeringsplicht. Je dient dus zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. 

Doe je dit niet? Dan ben je niet automatisch verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Je hebt dus geen recht op een uitkering vanuit de WW, Ziektewet en WIA. Deze vangnetten zouden in dat geval bovenaan je lijstje moeten staan als je zakelijke verzekeringen overweegt. 

10 onmisbare verzekeringen voor DGA’s

Wanneer je een bv opricht, dek je trouwens al een aantal risico’s af. Dat heeft met de rechtsvorm te maken: de bv is een rechtspersoon. Dat betekent dat jij privé in beginsel niet aansprakelijk bent voor schulden van de bv. 

Toch ben je onvoldoende beschermd als je niet op z’n minst enkele van deze onmisbare verzekeringen voor DGA’s afsluit:

1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA’s

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is eigenlijk onmisbaar, ook voor DGA’s. De financiële gevolgen van (tijdelijk) niet kunnen werken door een ongeval of ziekte kunnen een enorme impact hebben.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een onmisbare verzekering voor dga’s en hun bv. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bied je een stukje financiële zekerheid voor jezelf, je gezin en bedrijf. Je kunt zelf een bedrag kiezen om te verzekeren.

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn afhankelijk van je beroep, werkzaamheden en de gekozen dekking. Als Directeur Grootaandeelhouder kun je een AOV afsluiten via de bv of in privé. 

AOV afsluiten via de bv

Sluit je de AOV af via je bv? Dan zijn de premies aftrekbaar van de winst. Hierdoor betaalt je bv minder vennootschapsbelasting. Dit is iets minder gunstig dan de aftrek in privé. Raak je arbeidsongeschikt? Dan ontvangt de bv de uitkering. Die betaalt het vervolgens aan jou uit. Deze betaling wordt fiscaal belast en dit kan weer een klein voordeel opleveren in vergelijking met een loonheffing die wordt ingehouden als je een AOV in privé afsluit. 

Let op: Bij faillissement bestaat het risico dat de uitkering in de failliete boedel verdwijnt.  

AOV afsluiten in privé

Sluit je een AOV in privé af? Dan loop je geen risico dat je uitkering gevaar loopt in geval van een faillissement. De AOV-premie die je betaalt, is daarnaast fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (hoger percentage voordeel dan het percentage van de vennootschapsbelasting). Een eventuele uitkering wordt belast met loonheffing. 

De meeste DGA’s kiezen voor een AOV afsluiten in privé. Ze verwachten dat het fiscale premievoordeel opweegt tegen het fiscale voordeel van een eventuele uitkering. Zolang je namelijk niet arbeidsongeschikt raakt – of verwacht te raken – gaat die vlieger ook op. 

Let op: Een AOV voor ondernemers is momenteel nog niet verplicht. Dit gaat de komende jaren waarschijnlijk veranderen. Zoals het er nu naar uitziet, zal ongeveer vanaf 2027 een verplichte aov gelden voor ondernemers.

2. Nabestaandenverzekering

Je wil er niet te lang bij stilstaan, maar het kan altijd: (onverwacht) overlijden. Geen fijn vooruitzicht, maar hoe zit het met je nabestaanden? Heeft je partner recht op een ANW-uitkering en blijft er genoeg vermogen over om comfortabel van te kunnen leven? 

Overweeg daarom een nabestaandenverzekering, zodat je nabestaanden recht hebben op een extra uitkering, mocht het doemscenario zich ontvouwen.

3. Doorlopende zakenreisverzekering

Heel belangrijk als je veel op reis gaat voor de zaak: de zakenreisverzekering. Tijdens een zakelijke trip neem je al gauw andere, duurdere spullen mee dan wanneer je gewoon op vakantie gaat. Denk bijvoorbeeld aan een dure, zakelijke laptop of belangrijke documenten.

Spullen kunnen beschadigd raken of gestolen worden. Met een zakenreisverzekering weet je zeker dat er altijd hulp klaar staat, mocht er iets gebeuren in het buitenland. Zo’n verzekering dekt ook de kosten als er in Nederland iets gebeurt terwijl je op reis bent. Wanneer bijvoorbeeld je zaakwaarnemer ziek wordt. De verzekering betaalt dan de kosten om eerder terug te vliegen.

4. Rechtsbijstandsverzekering

De meeste ondernemers krijgen vroeg of laat een keer te maken met een juridisch verschil. Ook dat hoort bij ondernemen. Als zo’n conflict bij de rechter belandt, heb je juridische hulp nodig. Een rechtsbijstandverzekering is dan zeer welkom.

Je betaalt geen kosten voor het gerechtelijke proces en de juridische bijstand. De premie die je betaalt voor een rechtsbijstandverzekering is relatief laag; zeker het overwegen waard dus!   

5. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een foutje kan iedereen maken. Toch is de ene fout, de andere niet. Zo kun je verkeerd advies geven wat leidt tot flinke vermogensschade bij een andere partij. Om de risico’s van beroepsfouten af te dekken, sluit je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.

6. Bedrijfsschadeverzekering

Krijgt je bv te maken met schade? Bijvoorbeeld door brand, inbraak en/of diefstal? Erg vervelend, zeker als je bedrijf daardoor tijdelijk stil ligt. Vaste kosten, zoals huur en personeelskosten lopen namelijk gewoon door. Met een bedrijfsschadeverzekering dek je dit risico af en worden je vaste lasten vergoedt. En, heel belangrijk: winst die je misloopt, is ook gedekt. 

7. Verzuimverzekering

Heb je personeel in dienst? Iemand die (langdurig) uitvalt kan jouw bv flink geld kosten. Zeker als je veel mensen in dienst hebt met contracten voor onbepaalde tijd. Je bent namelijk verplicht het loon de eerste 2 ziektejaren door te betalen. Overweeg daarom een verzuimverzekering en bescherm je onderneming tegen hoge verzuimkosten.

8. Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan een hoop ellende opleveren. Voor je het weet ben je tijdelijk of langdurig uitgeschakeld. Een ongevallenverzekering boven op een AOV is daarom altijd het overwegen waard. Zo’n verzekering keert een eenmalige financiële tegemoetkoming uit als je door een ongeval blijvend invalide raakt of overlijdt. 

9. Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

Loopt een medewerker tijdens werktijd of een personeelsuitje ernstig letsel op? Dan is de werkgever, in dit geval de bv, aansprakelijk. Het risico van aansprakelijkheid verzeker je met een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. Een hele mond vol, maar zeker eentje om over na te denken. 

10. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Jijzelf of een ‘gewone’ werknemer kan ook schade aanrichten bij anderen. Bijvoorbeeld als iemand per ongeluk iets kapot maakt bij een ander bedrijf. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dek je dit soort schades af. 


Belangrijkste verzekering directeur-grootaandeelhouder

Bovenstaande lijst met onmisbare verzekeringen voor DGA’s geeft genoeg stof tot nadenken. Vooral de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zou iedere directeur-grootaandeelhouder vandaag nog moeten afsluiten. Weten welke AOV past en hoeveel het in jouw geval kost? Bereken dan hier en snel en makkelijk je premie.

https://www.dezaak.nl/verzekeringen/overige-verzekeringen/10-onmisbare-verzekeringen-voor-dgas-en-hun-bv/