Nieuws
Photo of author

8 manieren om een bedrijfsovername te financieren


Bedrijfsovername financieren

Als je een onderneming overneemt, doe je dat niet vanuit een impuls. Je gaat er eerst voor zitten om te kijken wat het bedrijf voor jou kan betekenen. Welke waarde het (in de toekomst) zal hebben. En natuurlijk kijk je voor de bedrijfsovername ook naar je eigen financiële positie. Bij de financieringsaanvraag zal een eventuele financier namelijk ook kijken naar hoe jij er financieel voorstaat.

De prijs die jij ervoor over hebt, is misschien niet de prijs die de verkopende partij in gedachten heeft. Maar je komt tot overeenstemming en de bedrijfsovername kan in gang gezet worden. De volgende belangrijke stap is dan: de bedrijfsovername financieren. Welke opties heb je voor financiering als je een bedrijf overneemt?

Optie 1: eigen vermogen

Misschien kun je de hele bedrijfsovername financieren met eigen vermogen. Het is waar dat je dan in één keer veel geld kwijt bent, maar je hoeft je geen zorgen te maken over een financieringsaanvraag. Bijkomend voordeel is dat je geen rente hoeft te betalen. Dat geld houd je in eigen zak.

Natuurlijk moet je wel in de financiële positie zijn om met eigen geld een bedrijfsovername te financieren. De meeste ondernemers zullen niet over zoveel eigen kapitaal beschikken. In dat geval heb je de optie eigen vermogen te combineren met een andere financieringsmogelijkheid. Sterker nog: als je een bedrijf gaat overnemen, breng je altijd eigen vermogen in.

Optie 2: bancaire lening

Je kunt de bedrijfsovername financieren via een bancaire lening. De bank financiert het bedrag dat je nodig hebt om het bedrijf over te nemen.

Je zult een ondernemingsplan moeten opstellen, want de bank financiert alleen veilige investeringen. Vergeet niet een financieringsplan toe te voegen om te laten zien dat de bedrijfsovername financieel haalbaar is. Het is goed om een risico-analyse te doen, zodat je kan laten zien hoe je bepaalde risico’s in het overnameproces gaat opvangen.

Verder zal de bank een inbreng van eigen geld verwachten, waarschijnlijk minimaal 20 procent. Het resterende deel neemt de bank voor zijn rekening. Het is zaak je financier te overtuigen van je plan.

Optie 3: financiering door verkoper (achtergestelde lening)

Soms is de verkoper bereid de financiering op zich te nemen. De verkoper leent als het ware geld aan de koper. Een lening van de verkoper aan de koper wordt ook wel een achtergestelde lening genoemd.

Als de verkoper hieraan meewerkt en akkoord gaat met een achtergestelde lening, dan laat de verkoper zien dat hij vertrouwen heeft in de koper. Dat is weer goed teken voor andere financiers, mocht je de achtergestelde lening combineren met andere financieringsmogelijkheden. De verkopende partij kan afspreken dat de aflossing in een paar jaar afbetaald wordt met een bepaald rentepercentage.

Risicodragend kapitaal

Let op: Een achtergestelde lening telt mee als eigen vermogen (risicodragend kapitaal). Dat is iets wat veel ondernemers vergeten.

Optie 4: Earn-out regeling

Je kunt ook een earn-out regeling afspreken met de verkoper. Dat wil zeggen dat je (een deel van) de overnamesom pas betaalt als je een bepaalde winst draait.

Vaak maak je hierover afspraken met de verkoper als er sprake is van goodwill of meerwaarde. Financiering voor deze goodwill is soms lastig, vandaar dat je een earn-out kunt afspreken. Let wel op dat je hier goede afspraken over maakt met de voormalige eigenaar.

Voorbeeld earn-out

Het bedrijf dat de koper wil overnemen heeft een groot klantenbestand. Voor de helft van de overnamesom vraagt hij een financiering aan. De koper betaalt de andere helft binnen een afgesproken periode terug, nadat hij een bepaalde winst heeft behaald. Over deze winst maken de koper en verkoper duidelijke afspraken.

Optie 5: investeerders

Investeerders doen meestal meer dan alleen maar geld verstrekken. Het zijn geen banken, maar personen die graag iets nuttigs doen met hun geld. Financiering via investeerders betekent dat je meestal kunt rekenen op advies.

Investeerders, zoals business angels, zijn meestal zelf ondernemers en hebben dus ervaring met het runnen van een business. Het is iets waar je je voordeel mee kunt doen, maar ook iets om rekening mee te houden. Als je geen zin hebt in ongevraagd advies, is deze methode misschien niet de beste voor jou.

Optie 6: crowdfunding

Crowdfunding is een manier van financieren die op het moment erg populair is. Hierbij vraag je een grote groep investeerders (de ‘crowd’) om jouw bedrijfsovername te financieren.

Er zijn allerlei manieren om geld op te halen via crowdfunding, bijvoorbeeld donatie-gebaseerd, beloningsgebaseerd of leningsgebaseerd.

Een mooi voordeel van crowdfunding is dat je niet naar een bank of naar andere financiers hoeft te gaan. Daarnaast is het ook een manier om reclame te maken voor je merk. Je kunt voor crowdfunding gebruikmaken van je eigen netwerk of van speciale crowfundingplatforms.

Optie 7: microkrediet

Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal € 50.000 die je kunt krijgen van kredietverstrekker Qredits. Het microkrediet is bedoeld voor bestaande en startende ondernemers in het mkb.

Natuurlijk zul je ook voor deze lening een goed ondernemingsplan hebben. Bij een bedrijfsovername kun je misschien gedeeltelijk gebruikmaken van deze lening, want de kans is groot dat je meer geld nodig hebt voor je bedrijfsovername.

Optie 8: subsidie voor financiering bedrijfsovername

Er zijn ook subsidies voor bedrijfsovernames, beschikbaar gesteld door de overheid. Een belangrijke daarvan is de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). Via deze subsidie staat de overheid garant voor een deel van de financiering.

Een andere belangrijke subsidie is de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Deze regeling maakt het makkelijker een middelgrote of grote lening te krijgen, want de overheid neemt een deel van de financiële risico’s op zich.

Optie 9: geleidelijke overname

Je kunt samen met de huidige eigenaar ook een geleidelijke overname afspreken. Daarvoor heb je verschillende mogelijkheden. Je kunt via geleidelijke overname samenwerken met de verkopende partij en langzaam maar zeker het roer overnemen.

Geleidelijke overname is ook een goede optie als je de financiering niet in één keer rond krijgt. Je moet er wel rekening mee houden dat je lange tijd aan de verkopende partij vastzit.


Financieringsmogelijkheden combineren

Het is ook mogelijk om een of meerder financieringsvormen te combineren. Meerdere partijen financieren een deel: de bank, een investeerder en de koper financiert zelf een deel van de overnamesom.

Adviseur bij bedrijfsovername-financiering

In het algemeen zijn bedrijfsovernames niet eenvoudig. Het is daarom verstandig een specialist in te schakelen. Zo’n financieel adviseur zal de bedrijfsovername begeleiden en je wijzen op valkuilen en verplichtingen. Hij helpt je ook bij een risico-analyse. Daarmee voorkom je dat het financieren van het nieuwe bedrijf een financieel fiasco wordt.

https://www.dezaak.nl/bedrijfsvoering/bedrijfsovername/8-manieren-om-een-bedrijfsovername-te-financieren/