Nieuws
Photo of author

8 tips voor succesvol afval scheiden in je bedrijf


Wat houdt afvalscheiding in?

Afvalscheiding is het proces waarbij afval wordt gescheiden op basis van materiaalsoort, zodat het gerecycled of hergebruikt kan worden. De meest voorkomende soorten huishoudelijk afval zijn: papier en karton, plastic, metalen verpakkingen, glas, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en restafval.

Daarnaast is er bedrijfsafval, zoals:

  • Bouwafval, zoals stenen, hout, kunststof, isolatiemateriaal.
  • Chemisch afval, bijvoorbeeld accu’s, afvalwater met schoonmaakmiddelen, medisch afval en olieafval.
  • Productieresiduen, bijproducten die ontstaan tijdens het productieproces, zoals schroot of granulaat.
  • Kantoorafval, zoals oude computers, meubels en archiefmateriaal.

Wat houdt afvalscheiding in?

Afvalscheiding is het proces waarbij afval wordt gescheiden op basis van materiaalsoort, zodat het gerecycled of hergebruikt kan worden. De meest voorkomende soorten huishoudelijk afval zijn: papier en karton, plastic, metalen verpakkingen, glas, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en restafval.

Daarnaast is er bedrijfsafval, zoals:

  • Bouwafval, zoals stenen, hout, kunststof, isolatiemateriaal.
  • Chemisch afval, bijvoorbeeld accu’s, afvalwater met schoonmaakmiddelen, medisch afval en olieafval.
  • Productieresiduen, bijproducten die ontstaan tijdens het productieproces, zoals schroot of granulaat.
  • Kantoorafval, zoals oude computers, meubels en archiefmateriaal.

Door afval aan de bron te scheiden, wordt het recyclingproces efficiënter en effectiever. Zo draag je als bedrijf bij aan de circulaire economie en een beter milieu. Bovendien kan het scheiden van afval kostenbesparend werken door lagere verwerkingskosten en mogelijke inkomsten uit nieuwe producten uit gerecyclede materialen.

Afval scheiden: wettelijk verplicht voor bedrijven

Afval scheiden is niet alleen goed voor het milieu, maar het is ook wettelijk verplicht voor bedrijven – ongeacht de grootte of sector. Nederland heeft een Landelijk Afvalbeheerplan met als doel om zoveel mogelijk producten en materialen te hergebruiken. Bedrijven zijn daarom verplicht om hun afval te scheiden, zoals papier/karton, glas, plastic, en GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

De specifieke regels kunnen per gemeente verschillen. In sommige gemeenten moet bijvoorbeeld ook textiel en klein chemisch afval apart worden gehouden. Daarnaast moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze hun afval op de juiste manier afgeven aan erkende inzamelaars of verwerkers, bijvoorbeeld in containers. Dit is essentieel om te voldoen aan de regelgeving en om te voorkomen dat bedrijfsafval in de verkeerde handen terechtkomt.

Voordelen van afvalscheiding voor je bedrijf

Afval scheiden is verplicht voor bedrijven, dus als ondernemer kom je er niet onderuit. Goed om te weten: er zitten ook heel wat voordelen aan voor je bedrijf. Meer dan je misschien verwacht.

Beter milieu begint bij je bedrijf

Het meest voor de hand liggende voordeel is natuurlijk het milieu. Door afval te scheiden kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Zo draag je bij aan een circulaire economie waarin we zuinig omgaan met grondstoffen en geen afval meer produceren.

Kostenbesparing door afval scheiden

Afval scheiden kan leiden tot flinke kostenbesparingen. Het recyclen van materialen vermindert niet alleen de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat, maar biedt ook mogelijkheden voor hergebruik. Dit kan leiden tot lagere afvalverwijderingskosten en zelfs extra inkomsten door verkoop van gerecyclede materialen. Afval scheiden kan je bedrijf zelfs geld opleveren. Denk aan de inzameling van plastic flessen en blikjes waar statiegeld op zit.

Bijdragen aan MVO-doelstellingen

Afvalscheiding past uitstekend binnen een bredere strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Door afval te scheiden, draagt jouw bedrijf bij aan duurzaamheid en laat het zien dat je verantwoordelijk omgaat met waardevolle grondstoffen en het milieu. Dit helpt je om belangrijke duurzaamheidsdoelen te realiseren, zoals het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van een circulaire economie.

Beter imago

Afvalscheiding kan bijdragen aan een positief imago en kan het de concurrentiepositie van je bedrijf versterken. Ook kan het leiden tot nieuwe zakelijke kansen. Denk aan het aangaan van partnerschappen met andere duurzame bedrijven of het aantrekken van klanten die bewust kiezen voor milieuvriendelijke producten of diensten.

Starten met afval scheiden: 8 tips voor ondernemers

Wil je starten met het scheiden van afval binnen je bedrijf of de afvalscheiding naar een hoger niveau tillen? Een aantal praktische tips.

Inventariseer je afvalstromen

Houd gedurende een week bij welk afval je bedrijf produceert en hoeveel. Noteer per dag het volume en de soort afval (papier, plastic, glas, organisch, etc.). Dit geeft je een duidelijk overzicht van de grootste afvalstromen en waar je de meeste winst kunt behalen met afvalscheiding. Op Afvalwijzer voor bedrijven vind je uitgebreide informatie over specifieke afvalsoorten en hoe ze moeten worden afgevoerd.

Creëer duidelijke afvalstations

Zorg voor duidelijk gelabelde afvalbakken voor verschillende soorten afval. Zet deze bakken op strategische locaties binnen je bedrijf, zoals afvalbakken in de kantine voor etensresten en een in de printruimte voor papier en karton. Zorg ervoor dat de bakken opvallend en herkenbaar zijn, zodat je medewerkers moeiteloos afval kunnen scheiden.

Instrueer je medewerkers

Medewerkers spelen een sleutelrol in het succes van je afvalscheidingsprogramma. Zorg voor heldere instructies en voorlichting over wat wel en niet in elke afvalbak hoort. Organiseer bijvoorbeeld een informatiesessie of workshop om je personeel te informeren en te enthousiasmeren. Maak het scheiden van afval een gedeelde verantwoordelijkheid en moedig iedereen aan om ideeën aan te dragen.

Organiseer je afvalstromen

Voor een efficiënt afvalscheidingsproces is het essentieel om je afvalstromen goed te organiseren. Regel afvalinzameling via de gemeente of een gespecialiseerd bedrijf en zorg ervoor dat elk soort afval op de juiste manier wordt afgevoerd en verwerkt. Draag zelf ook bij door bijvoorbeeld glas naar de glasbak te brengen.

Monitor en evalueer regelmatig

Houd bij hoeveel afval er wordt gescheiden en evalueer regelmatig of de huidige aanpak effectief is. Pas je strategie waar nodig aan op basis van de bevindingen.

Motiveer en beloon

Om afvalscheiding tot een succes te maken, is het belangrijk om je medewerkers te blijven motiveren. Benadruk regelmatig het belang van gescheiden afval, stel haalbare doelen en vier behaalde successen. Overweeg een vriendschappelijke competitie tussen afdelingen of beloon medewerkers die zich extra inzetten. Een positieve benadering kan wonderen doen voor de betrokkenheid van je personeel.

Communiceer de resultaten

Deel de successen en verbeteringen met je team. Dit motiveert en inspireert medewerkers om betrokken te blijven bij het scheidingsproces en kan ook een positief imago creëren voor je bedrijf.

Blijf evalueren en verbeteren

Een afvalscheidingsprogramma is niet een eenmalig project, maar een continu proces. Evalueer daarom regelmatig hoe het gaat en identificeer verbeterpunten. Verzamel feedback van je medewerkers en sta open voor suggesties. Wees bereid om je aanpak aan te passen als blijkt dat iets niet goed werkt. Door continu te verbeteren, blijf je vooruitgang boeken.

Elke stap telt

Als ondernemer kun je vandaag nog starten met het scheiden van afval binnen je bedrijf. Met de gegeven tips en de juiste instelling kun je al snel vooruitgang boeken. Onthoud dat elke kleine stap telt als het gaat om het beschermen van onze planeet. Begin vandaag nog en ontdek welk verschil je kunt maken.

Door afval aan de bron te scheiden, wordt het recyclingproces efficiënter en effectiever. Zo draag je als bedrijf bij aan de circulaire economie en een beter milieu. Bovendien kan het scheiden van afval kostenbesparend werken door lagere verwerkingskosten en mogelijke inkomsten uit nieuwe producten uit gerecyclede materialen.

Afval scheiden: wettelijk verplicht voor bedrijven

Afval scheiden is niet alleen goed voor het milieu, maar het is ook wettelijk verplicht voor bedrijven – ongeacht de grootte of sector. Nederland heeft een Landelijk Afvalbeheerplan met als doel om zoveel mogelijk producten en materialen te hergebruiken. Bedrijven zijn daarom verplicht om hun afval te scheiden, zoals papier/karton, glas, plastic, en GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

De specifieke regels kunnen per gemeente verschillen. In sommige gemeenten moet bijvoorbeeld ook textiel en klein chemisch afval apart worden gehouden. Daarnaast moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze hun afval op de juiste manier afgeven aan erkende inzamelaars of verwerkers, bijvoorbeeld in containers. Dit is essentieel om te voldoen aan de regelgeving en om te voorkomen dat bedrijfsafval in de verkeerde handen terechtkomt.

Voordelen van afvalscheiding voor je bedrijf

Afval scheiden is verplicht voor bedrijven, dus als ondernemer kom je er niet onderuit. Goed om te weten: er zitten ook heel wat voordelen aan voor je bedrijf. Meer dan je misschien verwacht.

Beter milieu begint bij je bedrijf

Het meest voor de hand liggende voordeel is natuurlijk het milieu. Door afval te scheiden kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Zo draag je bij aan een circulaire economie waarin we zuinig omgaan met grondstoffen en geen afval meer produceren.

Kostenbesparing door afval scheiden

Afval scheiden kan leiden tot flinke kostenbesparingen. Het recyclen van materialen vermindert niet alleen de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat, maar biedt ook mogelijkheden voor hergebruik. Dit kan leiden tot lagere afvalverwijderingskosten en zelfs extra inkomsten door verkoop van gerecyclede materialen. Afval scheiden kan je bedrijf zelfs geld opleveren. Denk aan de inzameling van plastic flessen en blikjes waar statiegeld op zit.

Bijdragen aan MVO-doelstellingen

Afvalscheiding past uitstekend binnen een bredere strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Door afval te scheiden, draagt jouw bedrijf bij aan duurzaamheid en laat het zien dat je verantwoordelijk omgaat met waardevolle grondstoffen en het milieu. Dit helpt je om belangrijke duurzaamheidsdoelen te realiseren, zoals het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van een circulaire economie.

Beter imago

Afvalscheiding kan bijdragen aan een positief imago en kan het de concurrentiepositie van je bedrijf versterken. Ook kan het leiden tot nieuwe zakelijke kansen. Denk aan het aangaan van partnerschappen met andere duurzame bedrijven of het aantrekken van klanten die bewust kiezen voor milieuvriendelijke producten of diensten.

Starten met afval scheiden: 8 tips voor ondernemers

Wil je starten met het scheiden van afval binnen je bedrijf of de afvalscheiding naar een hoger niveau tillen? Een aantal praktische tips.

Inventariseer je afvalstromen

Houd gedurende een week bij welk afval je bedrijf produceert en hoeveel. Noteer per dag het volume en de soort afval (papier, plastic, glas, organisch, etc.). Dit geeft je een duidelijk overzicht van de grootste afvalstromen en waar je de meeste winst kunt behalen met afvalscheiding. Op Afvalwijzer voor bedrijven vind je uitgebreide informatie over specifieke afvalsoorten en hoe ze moeten worden afgevoerd.

Creëer duidelijke afvalstations

Zorg voor duidelijk gelabelde afvalbakken voor verschillende soorten afval. Zet deze bakken op strategische locaties binnen je bedrijf, zoals afvalbakken in de kantine voor etensresten en een in de printruimte voor papier en karton. Zorg ervoor dat de bakken opvallend en herkenbaar zijn, zodat je medewerkers moeiteloos afval kunnen scheiden.

Instrueer je medewerkers

Medewerkers spelen een sleutelrol in het succes van je afvalscheidingsprogramma. Zorg voor heldere instructies en voorlichting over wat wel en niet in elke afvalbak hoort. Organiseer bijvoorbeeld een informatiesessie of workshop om je personeel te informeren en te enthousiasmeren. Maak het scheiden van afval een gedeelde verantwoordelijkheid en moedig iedereen aan om ideeën aan te dragen.

Organiseer je afvalstromen

Voor een efficiënt afvalscheidingsproces is het essentieel om je afvalstromen goed te organiseren. Regel afvalinzameling via de gemeente of een gespecialiseerd bedrijf en zorg ervoor dat elk soort afval op de juiste manier wordt afgevoerd en verwerkt. Draag zelf ook bij door bijvoorbeeld glas naar de glasbak te brengen.

Monitor en evalueer regelmatig

Houd bij hoeveel afval er wordt gescheiden en evalueer regelmatig of de huidige aanpak effectief is. Pas je strategie waar nodig aan op basis van de bevindingen.

Motiveer en beloon

Om afvalscheiding tot een succes te maken, is het belangrijk om je medewerkers te blijven motiveren. Benadruk regelmatig het belang van gescheiden afval, stel haalbare doelen en vier behaalde successen. Overweeg een vriendschappelijke competitie tussen afdelingen of beloon medewerkers die zich extra inzetten. Een positieve benadering kan wonderen doen voor de betrokkenheid van je personeel.

Communiceer de resultaten

Deel de successen en verbeteringen met je team. Dit motiveert en inspireert medewerkers om betrokken te blijven bij het scheidingsproces en kan ook een positief imago creëren voor je bedrijf.

Blijf evalueren en verbeteren

Een afvalscheidingsprogramma is niet een eenmalig project, maar een continu proces. Evalueer daarom regelmatig hoe het gaat en identificeer verbeterpunten. Verzamel feedback van je medewerkers en sta open voor suggesties. Wees bereid om je aanpak aan te passen als blijkt dat iets niet goed werkt. Door continu te verbeteren, blijf je vooruitgang boeken.

Elke stap telt

Als ondernemer kun je vandaag nog starten met het scheiden van afval binnen je bedrijf. Met de gegeven tips en de juiste instelling kun je al snel vooruitgang boeken. Onthoud dat elke kleine stap telt als het gaat om het beschermen van onze planeet. Begin vandaag nog en ontdek welk verschil je kunt maken.https://www.dezaak.nl/bedrijfsvoering/duurzaam-ondernemen/8-tips-voor-succesvol-afval-scheiden-in-je-bedrijf/