Nieuws
Photo of author

Als ondernemer een fiscaal partnerschap aangaan? Dit zijn de consequenties


Fiscaal partnerschap is de regeling waarbij twee (of meer) personen gezamenlijk aangifte doen voor de inkomstenbelasting en daarmee dus fiscaal partners zijn.

Deze regeling is niet alleen van toepassing op particulieren zonder eigen bedrijf, maar ook op ondernemers, zoals zelfstandige ondernemers (zzp’ers) en Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van besloten vennootschappen.

Samen aangifte doen

Ben je als fiscale partners aangemerkt dan ben je het hele jaar fiscale partners en doe je samen aangifte en verdeel je inkomsten en aftrekposten.

Belastingvoordeel

De manier waarop je de gemeenschappelijke inkomsten verdeelt, kan van invloed zijn op de belasting en premie die je moet betalen of terugkrijgt. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Daardoor krijg je het grootste belastingvoordeel.

Wanneer fiscale partners?

Je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap. Dan ben je elkaars fiscale partner vanaf het moment dat je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Als je op hetzelfde adres staat ingeschreven ben je elkaars fiscaal partner vanaf het moment dat je samen op hetzelfde adres stond ingeschreven bij de gemeente.

En ook:

Je bent niet getrouwd en hebt geen geregistreerd partnerschap. Maar er staat wel iemand ingeschreven op jouw adres.

Je bent ook fiscale partners als je voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • Je bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
 • Je hebt samen een kind.
 • Een van jullie heeft een kind van de ander erkend.
 • Je bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
 • Je bent samen eigenaar van een eigen woning waarin jullie allebei wonen.


Geen fiscale partnerschap? Dan ook geen toeslagpartners

Heb je de belastingdienst verzocht om geen fiscale partners meer te zijn voor de inkomstenbelasting? Dan ben je ook geen toeslagpartners meer.

Voordelen fiscaal partnerschap voor jou als ondernemer

Belastingvoordeel bij ongelijke inkomens

Een van de belangrijkste voordelen van het fiscaal partnerschap is het belastingvoordeel dat kan ontstaan wanneer er sprake is van ongelijke inkomens binnen het partnerschap. Ben je fiscale partners en verdient de ene partner aanzienlijk meer dan de andere, dan kan het fiscaal partnerschap leiden tot een lagere totale belastingaanslag. De hoger verdienende partner kan een deel van zijn of haar inkomen toerekenen aan de partner met een lager inkomen, waardoor het progressieve belastingtarief gunstiger wordt toegepast.

Aftrekposten delen

Ondernemers hebben vaak recht op verschillende aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. In een fiscaal partnerschap kunnen deze aftrekposten verdeeld worden tussen de partners, wat kan leiden tot een verlaging van de belastingdruk voor beide partners.

Je krijgt meewerkaftrek als je in een jaar aan alle volgende voorwaarden voldoet: je bent ondernemer en voldoet aan het urencriterium en jouw fiscale partner werkt zonder vergoeding in jouw onderneming, of de vergoeding die je hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.

Gezamenlijke vermogensrendementsheffing (box 3)

Als je als ondernemer vermogen hebt dat in box 3 valt, bijvoorbeeld spaargeld of beleggingen, kan het fiscaal partnerschap gunstig zijn. Bij fiscaal partnerschap wordt het gezamenlijke vermogen in box 3 belast, wat kan leiden tot een lagere belastingdruk in vergelijking met individuele aangiften.

Het heffingsvrije vermogen in box 3 is in 2023 verhoogd naar € 57.000 (was € 50.650 in 2022). Dit is voor fiscale partners dus € 114.000.

Het kabinet wil schulden en vorderingen tussen ouders en minderjarige kinderen niet meer belasten in box 3. Dit geldt ook voor schulden en vorderingen tussen fiscale partners. Vanaf 2024 hoef je deze schulden niet meer op te geven aan de belasting. Het kabinet wil zo de belasting op vermogen beter verdelen.

Gezamenlijke heffingskortingen

Door fiscaal partnerschap kunnen partners gezamenlijk recht hebben op bepaalde heffingskortingen, zoals de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Dit kan leiden tot aanzienlijke belastingbesparingen, vooral als een van de partners geen of weinig inkomen heeft uit arbeid.

Nadelen van Fiscaal Partnerschap voor Ondernemers

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Een van de grootste nadelen van fiscaal partnerschap voor ondernemers is de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat beide partners volledig aansprakelijk zijn voor de belastingschulden van het partnerschap. Als een van de partners niet aan zijn of haar belastingverplichtingen voldoet, kan de Belastingdienst beide partners aanspreken voor de volledige schuld, zelfs als de andere partner te goeder trouw handelde.

Verlies van zelfstandigenaftrek

Hoewel fiscaal partnerschap voordelen kan bieden bij ongelijke inkomens, kan het ook leiden tot het verlies van bepaalde belastingvoordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. Als ondernemer met een fiscale partner, verlies je mogelijk het recht op de zelfstandigenaftrek als je niet voldoet aan het zogenaamde ‘urencriterium’.

Verlies van MKB-vrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een andere fiscale aftrekpost die van toepassing is op ondernemers. Bij fiscaal partnerschap moeten de partners de winst uit de onderneming gezamenlijk aangeven, wat kan leiden tot het verlies van deze vrijstelling als een van de partners geen ondernemer is.

Complexere administratie

Fiscaal partnerschap kan leiden tot een complexere administratie en boekhouding. Het is belangrijk om de inkomsten en uitgaven van beide partners zorgvuldig bij te houden en te verdelen, wat extra tijd en moeite kan kosten. Bovendien kan het lastig zijn om belastingaangiften en financiële zaken te regelen als je als partners het niet eens bent over de verdeling van inkomsten en aftrekposten.

Wel of geen fiscaal partnerschap?

Bij het overwegen van fiscaal partnerschap moet je als ondernemer de volgende punten in gedachten houden:

 1. Inkomensverschil: Het belastingvoordeel van fiscaal partnerschap is het grootst als er een aanzienlijk inkomensverschil is tussen de partners. Als beide partners vergelijkbare inkomens hebben, kan fiscaal partnerschap minder voordelig zijn.
 2. Aard van de onderneming: Het type onderneming dat jij runt, kan van invloed zijn op de voordelen van fiscaal partnerschap. Voor een zzp’er met weinig kosten en een lage winst, kunnen de voordelen bijvoorbeeld beperkt zijn.
 3. Risicobereidheid: Het delen van financiële verantwoordelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid kan een grote invloed hebben op jouw financiële situatie. Overweeg dus goed de voor- en nadelen voordat je de stap naar fiscaal partnerschap zet.
 4. Juridische structuur: De juridische structuur van jouw onderneming is ook belangrijk. Voor DGA’s van een BV is fiscaal partnerschap niet altijd mogelijk of wenselijk vanwege de complexe regels met betrekking tot de gebruikelijk loonregeling.
 5. Huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden: Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, kunnen huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden van invloed zijn op de financiële verdeling tussen jou en jouw partner. Het is raadzaam om deze voorwaarden te laten beoordelen door een notaris voordat je het fiscaal partnerschap aangaat.
 6. Belastingadvies: Overweeg om ook professioneel belastingadvies in te winnen voordat je de stap naar fiscaal partnerschap zet. Een belastingadviseur kan je helpen de financiële implicaties volledig te doorgronden en de beste beslissing te nemen op basis van jouw specifieke situatie.

   

https://www.dezaak.nl/financien/belastingen/als-ondernemer-een-fiscaal-partnerschap-aangaan-dit-zijn-de-consequenties/