Nieuws
Photo of author

De 5 grootste misvattingen over payroll


Misvatting 1: Payroll is duur

De misvatting “payroll is duur” is grotendeels te wijten aan het feit dat werkgevers vaak de directe loonkosten vergelijken met de kosten van payroll. Echter is dit appels met peren vergelijken. Bij de payrollkosten is naast het salaris vaak ook een verzuimverzekering, arbo-contracten en juridische ondersteuning bij arbeidsconflicten inbegrepen. Als je deze kosten meerekent, blijkt payroll vaak zelfs goedkoper te zijn. 

Het is dus belangrijk om een volledige analyse te maken van de kosten die gemoeid zijn met het inhuren van personeel via payroll, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen over welke optie het meest kosteneffectief is voor jouw bedrijf.

[Gratis whitepaper]: Wat is payroll? Hoe zorgt payroll voor minder werkgeversrisico’s? En is payroll ook interessant voor jouw bedrijf? Download de gratis whitepaper waarin de belangrijkste vragen omtrent payroll worden beantwoord.

Misvatting 2: Payroll is een juridische constructie om onder werkgeversverplichtingen uit te komen

Dit is niet waar. Payrollkrachten hebben een arbeidscontract bij het payrollbedrijf, maar zijn in directe dienst bij een opdrachtgever. Veel mensen denken dat hiermee werkgeversverplichtingen kunnen worden ontweken. Dit is niet waar. Een payrollbedrijf is ook gewoon verplicht om de vereiste werkgevers- en werknemersbelastingen af te dragen en voeren ze verzuimtaken uit op grond van goed werkgeverschap en de Wet verbetering poortwachter.

Werkgeversverplichtingen worden dus zeker niet ontweken bij het gebruik van payroll. Sterker nog, vrijwel alle payroll- en uitzendbedrijven worden periodiek gecontroleerd om ervoor te zorgen dat zij alles volgens wet- en regelgeving doen. Wanneer zij aan het strenge eisenpakket voldoen, ontvangen zij een NEN 4400-1 certificering. 

Misvatting 3: Payrollmedewerkers worden niet doorbetaald bij ziekte en bouwen geen pensioen op

Dit is niet waar. Payrollbedrijven zijn verplicht om te voldoen aan de wettelijke eisen voor loondoorbetaling bij ziekte. Een payrollmedewerker heeft dus dezelfde rechten op doorbetaling bij ziekte als een medewerker die direct in dienst is bij een werkgever. Ook bouwt een payrollmedewerker gewoon pensioen op.

Sterker nog, payrollbedrijven zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds en om de pensioenregelingen van dit fonds te volgen. Dit betekent dat payrollmedewerkers in veel gevallen zelfs betere pensioenregelingen hebben dan medewerkers die direct in dienst zijn van een werkgever.

Misvatting 4: Met een payrollconstructie kun je het ontslagrecht ontduiken

Een veelgehoorde misvatting over payroll is dat werkgevers het ontslagrecht kunnen ontduiken door hun werknemers via een payrollbedrijf te laten werken. Dit is echter niet waar. Werknemers die via payroll werken hebben namelijk dezelfde rechten en plichten als werknemers in loondienst. Het payrollbedrijf is verantwoordelijk voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst en dient zich hierbij te houden aan de geldende wet- en regelgeving.

Als een werkgever besluit om een payrollmedewerker te ontslaan, gelden dezelfde regels en voorwaarden als bij het ontslag van een werknemer in loondienst. Het payrollbedrijf is hierbij verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke procedures en kan het ontslag niet zomaar zonder geldige reden doorvoeren.

Misvatting 5: Payroll is alleen geschikt voor grote bedrijven

Dit is een veelvoorkomende misvatting. Payroll biedt juist voordelen voor alle type bedrijven. 

Voor kleine bedrijven is payroll aantrekkelijk omdat het hen in staat stelt om hun HR-taken uit te besteden aan een professionele dienstverlener zonder dat ze daarvoor een eigen HR-afdeling moeten opzetten. Dit kan veel tijd en kosten besparen en de ondernemer in staat stellen om zich te concentreren op de kerntaken van het bedrijf. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van de kennis en expertise van de payrollorganisatie op het gebied van wet- en regelgeving, zoals de complexe arbeidswetgeving en cao-regelgeving.

Voor grote bedrijven biedt payroll het voordeel dat administratieve lasten worden verminderd en HR-processen worden geautomatiseerd. Hierdoor kunnen grote bedrijven hun focus verleggen naar strategische taken en projecten die waarde toevoegen aan het bedrijf.

[Gratis whitepaper]: Wat is payroll? Hoe zorgt payroll voor minder werkgeversrisico’s? En is payroll ook interessant voor jouw bedrijf? Download de gratis whitepaper waarin de belangrijkste vragen omtrent payroll worden beantwoord.

https://www.dezaak.nl/management/personeel/de-5-grootste-misvattingen-over-payroll/

Leave a Comment