Nieuws
Photo of author

De 6 Excel-functies voor ‘afronden’


1. Afronden Excel via de standaard afronding functie

Je wil een getal afronden in Excel. Je krijgt als eindresultaat 50,176, maar je wil afronden tot 2 cijfers na de komma. Je gebruikt hier best de standaard afrondfunctie voor in Excel.

 • Plaats de cursor waar je het eindresultaat wilt hebben.
 • Belangrijk is dat je steeds een formule begint met het gelijkheidsteken (=)

Gebruik de formule =AFRONDING (getal: aantal-decimalen).

 • Getal: het getal dat je wilt afronden
 • Aantal – decimalen: het aantal decimalen waarop je wilt afronden

Concrete voorbeelden:

 • =AFRONDING(68,561;1)  → 68,6 (afronden op 1 decimaal)
 • =AFRONDING(68,561;2) → 70,56 (afronden op 2 decimalen)


2. De afronden naar boven functie in Excel

Wanneer je een getal in Excel naar boven wil afronden, ga je als volgt te werk:

 • Plaats de cursor waar je het eindresultaat wilt hebben.
 • Een formule altijd beginnen met het gelijkheidsteken (=)
 • Formule =AFRONDEN.NAAR.BOVEN (getal: aantal-decimalen).
  • Getal: het getal dat je wilt afronden
  • Aantal – decimalen: het aantal decimalen waarop je wilt afronden

Concrete voorbeelden:

 • =AFRONDEN.NAAR.BOVEN(8976,64331;1)  → 8976,7
 • =AFRONDEN.NAAR.BOVEN(8976,64331;3)  → 8976,644
 • =AFRONDEN.NAAR.BOVEN(8976,64331;-3)  → 9.000

Wanneer je afrondt met een negatief cijfer rond je voor de komma af.

3. De afronden naar beneden functie in Excel

Een getal naar beneden afronden, werkt als volgt:

 • Plaats de cursor waar je het eindresultaat wil hebben.
 • Een formule altijd beginnen met het gelijkheidsteken (=)
 • Formule =AFRONDEN.NAAR.BENEDEN(getal:aantal-decimalen).
  • Getal: het getal dat je wil afronden
  • Aantal – decimalen: het aantal decimalen waarop je wil afronden

Concrete voorbeelden:

 • =AFRONDEN.NAAR.BENEDEN (8976,5590;1)  → 8976,5
 • =AFRONDEN.NAAR.BENEDEN (8976,5590;3)  → 8976,559
 • =AFRONDEN.NAAR.BENEDEN (8976,5590;-3)  → 8.000

 

4. De afronden naar boven functie in Excel

Dit is ook een functie om een getal naar boven af te ronden. De functie werkt als volgt:

 1. Plaats de cursor waar je het eindresultaat wil hebben.
 2. Formule =AFRONDEN.NAAR.BOVEN (getal;significatie)
  • Getal: het getal dat je wil afronden
  • Significantie: het veelvoud waarop je wil afronden

Concrete voorbeelden:

 • =AFRONDEN.BOVEN(6,5;1)  → 7
 • =AFRONDEN.BOVEN(6,94;3)  → 6,95
 • =AFRONDEN.BOVEN(-4.7;-2)  → -5
 • =AFRONDEN.BOVEN(-4.4;2)  → 3
 • =AFRONDEN.BOVEN(6,5;-3)  → #GETAL!


Let op
: wanneer het getal negatief is en de significantie is positief dan wordt de uitkomst naar nul afgerond (zie voorbeeld 4)

Let op: wanneer het getal positief is en de significantie negatief dan krijg je volgende foutmelding: #GETAL!

5. De afronden naar beneden functie in Excel

Deze afrondt naar beneden functie in Excel werkt als volgt:

 • Plaats de cursor waar je het eindresultaat wilt hebben.
 • De formule =AFRONDEN.BENEDEN(getal;significatie)
  • Getal: het getal dat je wilt afronden
  • Significantie: het veelvoud waarop je wilt afronden

Concrete voorbeelden:

 • =AFRONDEN.BENEDEN(5,5;1)  → 5
 • =AFRONDEN.BENEDEN(6,83;3)  → 6
 • =AFRONDEN.BENEDEN(-3.6;-2)  → -2
 • =AFRONDEN.BENEDEN(-3.6;2)  → -4
 • =AFRONDEN.BENEDEN(7,5;-3)  → #GETAL!


Opmerking
: wanneer het getal negatief is en de significantie is positief dan wordt de uitkomst naar nul afgerond (zie voorbeeld 4)

Opmerking: wanneer het getal positief is en de significantie negatief dan krijg je volgende foutmelding: #GETAL!

Formule 6: De ‘=INTEGER’ functie in Excel bij afronden

Beschrijving: rond een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal.

Formule: =INTEGER(getal)

 1. Plaats de cursor waar je het eindresultaat wilt hebben.
 2. Gebruik de formule =INTEGER(getal)

Concrete voorbeelden:

 • =AFRONDEN.BENEDEN(7.9)  → 7
 • =AFRONDEN.BENEDEN(-7.9)  → 6

https://www.dezaak.nl/financien/administratie/de-excel-functie-afronden/