Nieuws
Photo of author

De loonheffing | De Zaak


Wat telt mee voor de loonheffing?

Loonheffing wordt ingehouden over:

 • Loon
 • Vakantiegeld
 • Overuren
 • Dertiende maand 
 • Privégebruik auto van de zaak

 

Over extra inkomen, zoals een bonus, overwerk of een dertiende maand, betaal je vaak een aangepast tarief, dit noemen we: loonheffing bijzonder tarief.

Inkomsten die niet onder de loonheffing vallen

De werkgever houdt niet over alle inkomsten van de werknemer loonheffing in. Denk hierbij aan fooien, aandelenoptierechten of andere voordelen. De werknemer moet die bij zijn aangifte invullen als ‘inkomsten uit loondienst die niet onder de loonheffing vielen’.

Heffingskortingen bij loonheffing

Bij de loonheffing wordt rekening gehouden met de volgende heffingskortingen:

 • Algemene heffingskorting
 • Arbeidskorting
 • (Alleenstaande)ouderenkorting
 • Jonggehandicaptenkorting
 • Levensloopverlofkorting


Heffingskortingen bij aangifte

De werkgever of uitkeringsinstantie houdt bij de loonheffing géén rekening met de onderstaande heffingskortingen. Deze vraagt de werknemer aan bij zijn aangifte.

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Alleenstaandeouderkorting
 • Aanvullende alleenstaandeouderkorting
 • Ouderschapsverlofkorting
 • Heffingskortingen voor bepaalde beleggingen
 • Doorwerkbonus

De heffingskorting is nooit meer dan het bedrag van de inkomstenbelasting plus de premie volksverzekeringen.

Loonadministratie

De werkgever meldt zich voordat een werknemer in dienst komt bij de Belastingdienst en ontvangt dan een loonheffingsnummer en de benodigde formulieren. De werkgever controleert de identiteit van de werknemer en legt deze vast. Bij een buitenlandse arbeidskracht gaat hij na of deze in Nederland mag werken.

De werkgever zet een loonadministratie op, bepaalt wat tot het loon behoort, berekent de juiste premies en belastingen en draagt deze tijdig af. Als de werkgever of de werknemer de verplichtingen voor de loonheffing of voor het vaststellen van de identiteit niet nakomt, dan moet het zogenoemde anoniementarief (van 52%) worden toegepast.

Loonheffing vs. loonheffingen

Hoewel dat op het oog niet zo lijkt, zijn loonheffing en loonheffingen niet identiek. Loonheffingen is het totaal van de loonheffing, de premies werknemersverzekeringen, en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

https://www.dezaak.nl/financien/payroll-en-salarisadministratie/de-loonheffing/