Nieuws
Photo of author

Dga-salaris professioneel en fiscaal optimaal geregeld


Een DGA van een vennootschap is zowel werkgever als werknemer. Daarom gelden er voor de DGA, vooral wat betreft de loonheffing, andere (belasting-)regels. Het is daarom verstandig om het bepalen van het DGA-salaris uit te besteden aan een professional. Wij kijken graag met je mee. 

Het kiezen van de juiste rechtsvorm is erg belangrijk voor de toekomst van je bedrijf. De rechtsvorm bepaalt namelijk onder andere de aansprakelijkheid en je verplichtingen naar de Belastingdienst. Jouw bv, persoonlijke holding of omzetting naar bv in een handomdraai geregeld hebben? Ontdek direct je opties >

Bespaar tijd en voorkom fouten

Er zijn verschillende redenen om het verzorgen van het salaris van de Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) aan ons uit te besteden. Zo bespaar je jezelf allereerst veel tijd. Het beheren van de salarisadministratie en het vaststellen van een DGA-salaris kan een complex en tijdrovend proces zijn. En een fout is zo gemaakt. 

Voordelen uitbesteden salarisadministratie voor de DGA:

 • Tijd besparen: het beheren van de salarisadministratie en het vaststellen van een DGA-salaris kan complex en tijdrovend zijn. Als je dit uitbesteedt, kun je als ondernemer meer tijd besteden aan andere belangrijke taken binnen jouw onderneming.
 • Expertise en nauwkeurigheid: door de veranderende regelingen en wetten kan het verzorgen van een DGA-salaris best complex zijn. Door dit uit te besteden aan specialisten, ben je verzekerd van nauwkeurigheid en expertise.
 • Vermijden van fouten: bij het beheren van de salarisadministratie is een fout zo gemaakt. Dat kan leiden tot boetes en andere ongemakken. Door dit uit te besteden, kun je dit risico vermijden.
 • Fiscale optimalisatie: je kunt je laten adviseren over de beste manier om de beloning van de DGA te structureren en te optimaliseren voor fiscale doeleinden.
 • Vertrouwelijkheid en privacy: door het opstellen van het salaris uit te besteden aan een derde partij kun je de privacy van de DGA waarborgen en eventuele gevoelige informatie beschermen.

   


Veelgestelde vragen 

Wanneer ben je directeur-grootaandeelhouder DGA?

Als eigenaar van een bedrijf ben je niet automatisch directeur-grootaandeelhouder. Je bent een DGA als je binnen een onderneming met aandelenkapitaal ten minste 5% van de aandelen bezit en in die bv werkt. Welke functie je in de bv vervult, maakt verder niet uit. 

Welke soorten DGA’s zijn er?

De overheid onderscheidt in de ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder’ vier soorten DGA’s:

 1. De DGA die door het aantal aandelen dat hij of zij bezit, meer dan de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigt. Een DGA met dit meerderheidsbelang kan niet zonder zijn of haar toestemming worden ontslagen.
 2. De DGA die minder dan de helft van de aandelen bezit (een minderheidsbelang heeft), maar toch niet tegen zijn of haar zin ontslagen kan worden omdat in de statuten is vastgelegd dat hiervoor een versterkte meerderheid (meer dan 71%) in de algemene vergadering nodig is.
 3. Meerdere DGA’s die ieder ongeveer evenveel aandelen hebben.
 4. DGA’s die samen met familieleden (bloedverwanten) tot en met de derde graad meer dan twee derde van de aandelen bezit.

Een vennootschap kan dus meerdere DGA’s hebben.

Mag je werken in een bv zonder DGA-salaris uit te betalen? 

Nee. Als enige aandeelhouder in een bv val je altijd onder de regels van het DGA-salaris. Alleen als je geen werkzaamheden uitvoert in de bv (bijvoorbeeld bij een spaar-bv) voldoe je niet aan deze voorwaarden. 

Hoe wordt het DGA-salaris bepaald?

Hoeveel je een DGA aan loon betaalt, hangt af van het ‘gebruikelijk loon’ dat (meestal) wordt bepaald aan de hand van: 

 • Het salaris dat wordt betaald aan iemand met een functie die het meeste op die van de DGA lijkt. In de meeste gevallen is dat een van de andere directeuren. Voor een DGA mag het salaris niet minder dan 75% van dit loon zijn, of;
 • Het hoogste salaris van de werknemer die binnen de organisatie het meeste verdient. 
 • Of het door de Belastingdienst voor 2023 vastgestelde salaris van € 51.000.

Niet genoeg inkomen voor het minimum DGA-salaris?

Veel (vooral net startende) ondernemers beschikken vaak nog niet over voldoende liquide middelen om te voldoen aan het minimum DGA-salaris van € 51.000. In de praktijk levert dat geen problemen op. De Belastingdienst wil met het minimumsalaris alleen voorkomen dat je als DGA eerst tenminste € 51.000 aan loon uitbetaalt, voordat er dividend wordt uitgekeerd. Dividend is namelijk veel lager belast dan salaris. Als daar het geld niet voor is, kan er dus geen (volledig) DGA-salaris en geen dividend worden uitbetaald. 

Wanneer ben je Directeur-Grootaandeelhouder (DGA)?

Je wordt beschouwd als een DGA (Directeur-Grootaandeelhouder) wanneer je zowel de directeur als de grootaandeelhouder van een bedrijf bent. Dit betekent dat je de hoogste managementfunctie bekleedt en tegelijkertijd een aanzienlijk belang hebt in het bedrijf, meestal door het bezitten van aandelen. Als DGA heb je zowel bestuursverantwoordelijkheden als een financieel belang bij het succes van het bedrijf. Het is gebruikelijk dat DGA’s betrokken zijn bij het dagelijkse management en de strategische besluitvorming van hun bedrijf.

Wat is een DGA?

Hoewel de term “DGA” vaak wordt geassocieerd met een bv-structuur, kan een DGA ook aanwezig zijn in andere rechtsvormen, zoals een naamloze vennootschap (NV) of een coöperatie. 

In het geval van een bv is de DGA meestal de enige of een van de weinige aandeelhouders en fungeert hij of zij als directeur van het bedrijf. De bv-structuur biedt bepaalde voordelen, zoals beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouders.

Heeft alleen een bv een Directeur-Grootaandeelhouder (DGA)?

Nee, een Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) kan zich bevinden in verschillende bedrijfsstructuren, niet alleen in een besloten vennootschap (bv). Hoewel de term “DGA” vaak wordt geassocieerd met een bv-structuur, kan een DGA ook aanwezig zijn in andere rechtsvormen, zoals een naamloze vennootschap (NV) of een coöperatie.

Kortom, de term DGA verwijst naar de positie van een persoon als directeur en grootaandeelhouder, en deze positie kan voorkomen in verschillende bedrijfsstructuren, waaronder bv’s, nv’s en andere rechtsvormen.

Wat is de Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) van een bv?

In het geval van een BV is de DGA meestal de enige of een van de weinige aandeelhouders en fungeert hij of zij als directeur van het bedrijf. De BV-structuur biedt bepaalde voordelen, zoals beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouders. Dit is een veelvoorkomende keuze voor ondernemers, vooral in Nederland.

Wat is de Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) van een NV?

Bij een NV kan er ook sprake zijn van een DGA, waarbij de DGA een directiefunctie heeft in het bedrijf en aandelen bezit. De rechten en verplichtingen van de DGA in een NV kunnen anders zijn dan die van een DGA in een BV vanwege de specifieke vereisten en regels die gelden voor een NV-structuur.

Van eenmanszaak naar bv? Holding oprichten? Aandelenoverdracht? Ontdek direct je opties bij NOTRS. Snel, voordelig en 100% online.

https://www.dezaak.nl/financien/boekhouding/dga-salaris-professioneel-en-fiscaal-optimaal-geregeld/