Nieuws
Photo of author

Dit moet je weten over minimumloon


Wat is minimumloon?

Het wettelijk minimumloon bestaat in Nederland sinds 1969 en is het laagste bedrag dat een werkgever verplicht is aan loon te betalen. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) regelt het minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Zowel Nederlandse als buitenlandse werkgevers en werknemers moeten zich in Nederland houden aan de rechten en plichten die hierbij horen. En het geldt zowel voor vast als tijdelijk personeel.

Je mag als werknemer dus niet minder verdienen dan dit bedrag. Sterker nog: personeel beneden het minimumloon betalen is strafbaar.

 Het wettelijk minimumloon geldt voor alle werkgevers in Nederland, dus voor werkgevers waar geen cao van toepassing is, als ook voor werkgevers bij wie wel een cao van toepassing is.

Minimumloon en cao

Als het minimumloon volgens de geldende cao-afspraken lager is dan het wettelijk minimumloon, dan gaat de wet voor op de cao. Dat betekent dus dat iedere werknemer die minder betaald krijgt en hiertegen bezwaar maakt gelijk heeft; iedere werknemer heeft minstens recht op het wettelijk minimumloon. Ook als zijn/haar cao-loon lager is dan het wettelijk minimumloon.

Elk jaar wordt het minimumloon aangepast. Het minimumloon geldt voor elke werknemer die 21 jaar of ouder is. Voor jongere werknemers (15 t/m 20 jaar) geldt het wettelijk minimum jeugdloon. Dit is altijd een vastgesteld percentage van het minimumloon. Afhankelijk van de leeftijd.

Vakantiegeld

Ook goed om te weten: het wettelijk minimumloon is niet inclusief vakantiegeld. Volgens de WML komt de hoogte van het vakantiegeld bij elke werknemer neer op minimaal 8 procent van het brutoloon. Dit moet je dus apart betalen.

Stijging wettelijke minimumloon per 1 januari 2023

Het kabinet besloot eerst dat het minimumloon vanaf januari 2023 extra zou stijgen: 7,5 procent verdeeld over 3 jaarlijkse stappen van 2,5 procent. Per 1 januari 2025 zou het minimumloon dus 7,5 procent gestegen zijn. Maar dat bleek niet genoeg.

Het minimumloon is nu per 1 januari 2023 in één keer met 10,15 procent gestegen. Gekoppelde uitkeringen als de AOW, bijstand en Wajong stegen mee.

De reden hiervoor is vooral dat de koopkracht van mensen met lage inkomens gezien de huidige inflatie snel vergroot moest worden.

Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 verder omhoog

Het minimumloon gaat per 1 januari 2024 zelfs nog verder omhoog. Dan wordt namelijk een minimumuurloon ingevoerd. Tot 1 januari 2024 wordt nog het minimumloon op maandbasis vastgesteld. Deze nieuwe rekenmethodiek betekent dat werknemers met een 38-urige werkweek er volgend jaar 5 procent bij krijgen en werknemers met een 40-urige fulltime werkweek zelfs 10 procent.

Wat heeft dit voor gevolgen voor jou als werkgever?

Volgens het Centraal Planbureau zijn werkgevers zo’n 140 miljoen euro extra kwijt zijn door de invoering van het minimumuurloon.

Hoogte minimumloon 2023 (bruto bedragen)

Minimumloon per uur (2023)

https://www.dezaak.nl/management/personeel/dit-moet-je-weten-over-minimumloon/