Nieuws
Photo of author

Dividendbelasting 2024: Doe je voordeel met de veranderingen in box 2


Twee tariefschijven

In box 2 heb je te maken met belasting over aanmerkelijk belang.

In box 2 ben je nu als DGA of aandeelhouder met een belang van minimaal 5 % gewend aan een tarief van 26,9 % over aanmerkelijk belang. Dat gaat veranderen. Er komen vanaf 2024 twee tariefschijven: tot € 67.000 betaal je 24,5 % belasting (eerste tariefschijf) en 31 % voor alles daarboven (tweede tariefschijf).

Heb je een fiscale partner? Dan gaat het om het verzamelinkomen in box 2. Tot een bedrag van € 134.000 betaal je dan 24,5% aan belasting en boven de € 134.000 euro betaal je 31%.

De introductie van twee schijven in box 2 komt voort uit het Belastingplan 2023. Houd de berichtgeving rond Prinsjesdag 2023 goed in de gaten voor de definitieve invoering van deze belastingplannen in 2024.

Waarom worden er twee tariefschijven geïntroduceerd in box 2?

Het kabinet probeert op deze manier het te lang oppotten van belastbaar inkomen in een bv tegen te gaan. Door het lagere tarief moet gestimuleerd worden om de winst vaker in delen uit te keren. De maatregel is ook een poging om de inkomens van ondernemers, zelfstandigen en werknemers gelijker te belasten.

Om diezelfde reden schafte het kabinet de doelmatigheidsmarge al af per 2023. Dat is het percentage waarmee de DGA zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het vergelijkbaarste dienstverband.

Betaal je als ondernemer altijd belasting in box 2?

Als ondernemer hoef je niet altijd belasting af te dragen in box 2. Je moet alleen belasting betalen in box 2 als je voordeel hebt gehaald uit een aanmerkelijk belang in een onderneming. Wat betekent dat precies? Dat lees je verderop in dit artikel.

Wanneer heb je een aanmerkelijk belang?

Als je alleen of samen met je fiscaal partner minimaal 5% bezit over:

 • de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen uit een bv
 • of lidmaatschapsrechten hebt in een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag

Niet alleen je fiscale partner, maar ook familieleden die meer dan 5 % van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten, opties of stemrecht hebben in dezelfde vennootschap of coöperatie kunnen een aanmerkelijk belang hebben. Het gaat om familieleden in de rechte lijn van jezelf en je fiscale partner, dus ouders, kinderen en kleinkinderen. Én familieleden van hun fiscale partners. 

Bij je berekening van het aanmerkelijk belang ben je als ondernemer verantwoordelijk om het aanmerkelijk belang van je minderjarige kinderen aan te geven tot hun 18e jaar.

Wat is voordeel uit aanmerkelijk belang?

Dit is bijvoorbeeld het geval als je dividend hebt ontvangen of verkoopwinst hebt van aandelen in een bedrijf. Het belang en het voordeel moeten wel aan specifieke voorwaarden voldoen.

 • Vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op aandelen, is zo’n voordeel van aanmerkelijk belang en wordt belast in box 2.
 • Dividend dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders is het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang en wordt als voordeel belast in box 2.

Aanmerkelijk belang geldt voor meerdere rechtsvormen

Je krijgt te maken met de belasting over aanmerkelijk belang als je eigenaar of mede-eigenaar (voor minstens 5%) bent van een bedrijf met een van de volgende rechtsvormen:

 1. Buitenlandse of binnenlandse besloten vennootschap (bv)
 2. Naamloze Vennootschap (nv)
 3. Commanditaire vennootschap (cv)

Lenen van eigen vennootschap beperkt

Sinds dit jaar heet meer dan € 700.000 lenen bij de eigen vennootschap ‘excessief’. Alles boven dat bedrag wordt aangemerkt als fictief regulier voordeel en belast tegen het tarief van box 2.

Bovenmatig lenen bij de eigen vennootschap moet volgens het kabinet ontmoedigd worden. In de praktijk leenden veel aandeelhouders met een aanmerkelijk belang namelijk grote bedragen en haalden daarmee fiscaal voordeel.

Gelijke behandeling

Een ander doel van de maatregel die sinds dit jaar van kracht is, is dat de DGA gelijk behandeld wordt als de IB-ondernemer. Die laatste heeft namelijk geen mogelijkheid om winst op te potten in de eigen onderneming.

De wet Excessief Lenen geldt niet alleen voor leningen aan de DGA en zijn of haar fiscale partner, maar ook voor leningen aan hun bloed- en aanverwanten, ook al hebben die geen aanmerkelijk belang.

Uitzondering: Voor financieringen van de eigen woning wordt een uitzondering gemaakt. Daar geldt de ‘knip’ van € 700.000 dus niet.

Hoe bereken je de belasting uit box 2?

Hoe bereken je de belasting in box 2 over jouw aanmerkelijk belang?

 1. Ga eerst na hoeveel winst je hebt ontvangen uit aanmerkelijk belang.
 2. Geef bij je aangifte inkomstenbelasting onder ‘reguliere voordelen’ het bruto dividend aan.
 3. Kijk wat het belastingtarief is in box 2 voor het jaar waarover je aangifte doet. Eventueel ingehouden dividendbelasting wordt hiermee verrekend. Je geeft dit aan onder ‘te verrekenen ingehouden dividendbelasting’.

Box 2 tarief 2023

 • Je hebt in 2023 bijvoorbeeld € 20.000 bruto dividend ontvangen. Dat is je voordeel uit aanmerkelijk belang.
 • Het belastingtarief in box 2 voor 2023 is 26,90%
 • Je betaalt dan € 5380 aan belasting in box 2.

Box 2 tarief 2024

 • Stel je hebt je aandelen verkocht tegen een waarde van € 100.000
 • Dan betaal je over € 67.000 24,5% (per persoon).
 • En over de overige € 33.000 31% (per persoon).

Wat te doen met voordelen uit aanmerkelijk belang in 2024?

Het huidige tarief in box 2 bedraagt 26,9% voor het gehele bedrag aan belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Voor een inkomen tot en met € 67.000 betekent dit dus vanaf 2024 een tariefsverlaging van 2,4%. Over het inkomen dat uitgaat boven de € 67.000 geldt een tariefstijging van 4,1%.

Welk belastingtarief voor jou beter uitpakt, hangt af van de hoogte van het aanmerkelijk belang.

Stel dat je dividend over 2023 € 250.000 bedraagt, dan betaal je nu in 2023 26,9% = € 67.250.

In 2024 wordt dat: € 67.000 x 24,5% = € 16.415 + € 183.000 x 31% = € 56.730 = € 73. 145.


Veelgestelde vragen 

Hoeveel dividendbelasting 2024?

 • Tot € 67.000 = 24,5%
 • Alles boven € 67.000 = 31%

Wat wordt net nieuwe gecombineerde toptarief voor de dga in box 2 vanaf januari 2024?

Het gecombineerde toptarief in box 2 komt dan te liggen op bijna 49%.

https://www.dezaak.nl/financien/belastingen/dividendbelasting-2024-doe-je-voordeel-met-de-veranderingen-in-box-2/

Leave a Comment