Nieuws
Photo of author

Eenmanszaak en belasting. Een fiscale toolkit voor ondernemers


Wat is een eenmanszaak?

Bij deze ondernemingsvorm is één persoon de eigenaar. Vaak wordt gedacht dat je in een eenmanszaak geen personeel in dienst kunt hebben, maar dat is wel zo. De meest zzp’ers en startende ondernemer kiezen voor een eenmanszaak.

Belasting betalen

Als ondernemer moet je – net als andere Nederlanders – belasting betalen. Maar als ondernemer is het wel wat ingewikkelder en heb je met verschillende soorten belasting te maken. In dit artikel leggen we uit waarmee je als eigenaar van een eenmanszaak te maken krijgt.

Met welke belastingen heb je als eenmanszaak te maken?

Btw-aangifte

Als ondernemer met een eenmanszaak heb je in principe te maken met btw-aangifte. Over de producten of diensten die je verkoopt, bereken je btw aan je klanten. Aan jou in rekening gebrachte btw voor zakelijke kosten kun je in aftrek brengen bij de btw-aangifte. Nederland kent verschillende btw-tarieven.

De btw-aangifte is verplicht als je ondernemer bent voor de omzetbelasting. De aangifte kan per maand zijn, per kwartaal of soms per jaar. Met deze tips ga je goed voorbereid aan de slag met de btw-aangifte.

Sommige ondernemers met een eenmanszaak zijn vrijgesteld van btw-aangifte. Bijvoorbeeld:

Aangifte inkomstenbelasting

Over de winst die je met je eenmanszaak behaalt, moet je inkomstenbelasting betalen. Bij een bv werkt dat anders. De bv is een rechtspersoon en betaalt vennootschapsbelasting over de winst. De ondernemer die in dienst is van de bv betaalt wel inkomstenbelasting over zijn salaris en over dividend.

Welk bedrag je als eigenaar eenmanszaak aan inkomstenbelasting betaalt, hangt af van een aantal factoren. Naast de hoogte van je winst spelen fiscale aftrekposten (waarover later meer), je privésituatie en aftrekbare zakelijke kosten een rol.

In feite komt het berekenen van je netto-inkomen neer op je omzet minus zakelijke kosten, sociale bijdragen (zoals de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw) en belastingen.

IB-ondernemer en het urencriterium

Bij het uitrekenen van je besteedbaar inkomen, dien je rekening te houden met de fiscale voordelen die je als ondernemer met een eenmanszaak hebt. Voor een aantal van deze fiscale voordelen geldt dat je wel aan het urencriterium moet voldoen.

Het urencriterium betekent dat je minimaal 1225 uren in een jaar besteedt aan je onderneming. Deze drempel bepaalt of je in aanmerking komt voor bepaalde belastingvoordelen.

Wanneer je langer dan 5 jaar ondernemer bent, ben je verplicht meer tijd te besteden aan je onderneming dan aan eventuele dienstbetrekkingen of overige werkzaamheden om te voldoen aan de urennorm. Als startende ondernemer mag je hierin afwijken.

Fiscale aftrekposten voor eenmanszaken

Als je eenmanszaak hebt, kom je in aanmerking voor fiscale aftrekposten. We zetten ze voor je op een rij:

Startersaftrek

Ben je startend ondernemer? Dan kun je in aanmerking komen voor startersaftrek. Je betaalt dan minder belasting. Je krijgt de startersaftrek maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar dat je ondernemer bent. Dit is in 2024 aftrekpost van € 2123 en ongeveer de helft (€ 1.062) als je de AOW-leeftijd hebt bereikt. In de eerste vijf jaar nadat je een onderneming bent gestart, mag je startersaftrek maximaal 3 keer aanvragen.

Zelfstandigenaftrek

Ben je ondernemer, heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt en voldoe je aan het urencriterium? Dan komt de zelfstandigenaftrek in 2023 uit op een bedrag van € 5.950. De komende jaren wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd tot er nog € 900 over is. Ter vergelijking: in 2022 was de zelfstandigenaftrek € 6.310.

Mkb winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling verlaagt de belastbare winst van je bedrijf. Daardoor hoef je minder belasting te betalen. Iedereen die ondernemer is voor de inkomstenbelasting, komt voor de regeling in aanmerking. De mkb-winstvrijstelling is officieel geen onderdeel van de ondernemersaftrek. Het is een aparte aftrekpost van 14 procent in 2023.

Dit percentage mag je aftrekken van de winst die na de ondernemersaftrek overblijft en waar je geen belasting over betaalt. De Belastingdienst doet dit automatisch bij de aangifte inkomstenbelasting. De mkb-winstvrijstelling gaat in 2024 omlaag van 14 naar 12,7 procent.

Meewerkaftrek

Werkt je partner onbetaald mee in je bedrijf? Dan kun je gebruikmaken van een speciaal soort ondernemersaftrek voor. Voorwaarde is dat je aan het urencriterium voldoet. Dit de meewerkaftrek:

  • tussen 525 en 875 uur: 1,25% aftrek
  • tussen 875 en 1.225 uur: 2% aftrek
  • tussen 1225 en 1750 uur: 3% aftrek
  • meer dan 1750 uur: 4% aftrek

Ben je ook fiscaal partner? Dan doe je samen met je fiscaal partner gemeenschappelijk belastingaangifte. Voor een zzp’er of DGA kan dat flink wat consequenties hebben. In dit artikel zetten we de voor- en nadelen op een rij.

 WBSO: speur- en ontwikkelingswerk

Houd jij je bezig met innovatie en besteed je meer dan 500 uur per jaar aan werk dat door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk (S&O) – ofwel Research & Development? Dan kun je aanspraak maken op de S&O-aftrek van € 13.360 (2023) via de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Die wordt verhoogd met € 6.684 als je aan de starterscriteria voldoet en als je niet meer dan twee keer eerder de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk hebt gebruikt. Hier lees je meer over de WBSO.

Stakingsaftrek

Heb je je onderneming gestaakt? Dan betaal je belasting over de stakingswinst. Deze winst mag je verminderen met de stakingsaftrek. Deze ondernemersaftrek is gelijk aan de stakingswinst, met een maximum van € 3.630. Dit maximumbedrag kun je eenmalig in je leven benutten.

Hoeveel belasting moet je als eenmanszaak betalen?

Nadat je alle kosten en fiscale aftrekposten hebt verrekend, houd je het belastbaar inkomen over. Je kunt nu berekenen hoeveel inkomstenbelasting je verschuldigd bent. Dit is niet het bedrag dat je uiteindelijk aan de Belastingdienst betaalt, want elke werkende Nederlander heeft recht op arbeidskorting en in sommige gevallen ook op algemene heffingskorting.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt sinds 2009 afgebouwd. Niet iedereen heeft er meer recht op. Vanaf 2023 krijg je geen algemene heffingskorting meer als minstverdienende partner, geboren na 1962. Heb je er als kostwinner wel recht op, maar is je belastbaar inkomen hoger dan € 73.031? Dan ontvang je geen algemene heffingskorting.

Alle werkende mensen in Nederland hebben recht op arbeidskorting. Ook hiervoor geldt dat de korting afhankelijk is van je inkomen. Hoe meer je verdient, hoe lager de arbeidskorting.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Naast de inkomstenbelasting betaal je altijd inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet). Deze is inkomensafhankelijk en in 2023 betaal je als ondernemer 5,43 procent over je belastbare winst.

Het maximale-bijdrage-inkomen voor 2023 is vastgesteld op € 66.952. Over alles wat je boven dit bedrag verdient, betaal je geen bijdrage Zvw. 

Wat je uiteindelijk afdraagt aan de Belastingdienst is ook nog afhankelijk van je privésituatie. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar kosten die je maakt voor persoonlijke verzekeringen – zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering en of je recht hebt op hypotheekrente aftrek.

Dit zijn de belastingtarieven inkomstenbelasting

Tarieven en belastingschijven 2023 box 1

In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Ook winst uit onderneming en je inkomsten vallen hieronder.

https://www.dezaak.nl/financien/belastingen/eenmanszaak-en-belasting-een-fiscale-toolkit-voor-ondernemers/