Nieuws
Photo of author

Financiering voor ondernemers – Dit zijn de belangrijkste manieren om aan kapitaal te komen


Welke uitdagingen spelen rondom het verkrijgen van financiering?

Als ondernemer een financiering rondkrijgen, is niet eenvoudig. De financieringsomgeving is uitdagend. Hoewel er veel financieringsbronnen zijn, zoals banken, durfkaptaalfondsen en overheidssubsidies of andere mogelijkheden als crowdfunding of angel investeerders.

Als ondernemer is het handig als je kunt investeren op momenten dat het nodig is. Zakelijk krediet kan je hier een handje bij helpen. Maar wat zijn jouw opties? Ontdek direct jouw mogelijkheden. 

Uitdagingen

1. Traditionele financiers zijn vaak terughoudend

Een bank stelt hoge eisen aan startende en kleine ondernemingen. Ze hebben strenge eisen en vragen vaak om garanties en zekerheden die voor veel ondernemers moeilijk te bieden zijn.

2. Beperkte kennis over alternatieve financieringsvormen

De meeste ondernemers zijn niet altijd op de hoogte van de alternatieve financieringsvormen die beschikbaar zijn, zoals durfkapitaal, business angels, crowdfunding en subsidies. Hierdoor missen ze mogelijk kansen om financiering aan te trekken die beter past bij hun specifieke behoeften.

3. Gebrek aan track record en zekerheden

Startende ondernemers hebben vaak geen bewezen track record en kunnen moeite hebben om de benodigde zekerheden aan te tonen. Dit vormt een obstakel om in aanmerking te komen voor financiering, omdat een investeerder of financier vaak op zoek is naar een bepaald niveau van stabiliteit en rendement.

4. Toegang tot durfkapitaal

Hoewel de durfkapitaalsector in Nederland groeit, is de toegang tot durfkapitaal of venture capital nog steeds beperkt. Durfkapitaalfondsen richten zich vaak op specifieke sectoren of stadia van groei, waardoor het voor sommige ondernemers moeilijk is om financiering te vinden die past bij hun behoeften.

Kansen voor een financieringsaanvraag

Opkomst van alternatieve financieringsplatforms

De opkomst van alternatieve financieringsplatforms, zoals crowdfunding en peer-to-peer leningen, biedt nieuwe kansen voor Nederlandse ondernemers. Deze platforms stellen ondernemers in staat om direct contact te leggen met investeerders en kunnen een snellere en flexibelere financieringsoplossing bieden zonder tussenkomst van een bank.

Overheidsinitiatieven

De Nederlandse overheid heeft verschillende initiatieven gelanceerd om ondernemerschap te stimuleren en financiering toegankelijker te maken. Programma’s zoals de Seed Capital-regeling en de Innovatiekredietregeling bieden financiële ondersteuning en begeleiding aan innovatieve start-ups en mkb-bedrijven.

Groeiende rol van impact-investeringen

Impact-investeringen bieden kansen voor ondernemers die sociale en milieu-impact willen combineren met financiële rendementen. Impactinvesteerders zijn vaak bereid om risico’s te nemen en kunnen een waardevolle financieringsbron zijn voor ondernemers met een duidelijke maatschappelijke missie.

Welke veelvoorkomende traditionele financieringsvormen zijn er?

Bankleningen

Banken zijn een veelvoorkomende bron van financiering voor ondernemers. Ze bieden verschillende soorten leningen, zoals een zakelijke lening, werkkapitaalleningen en investeringsleningen.

Nadeel: Banken beoordelen de kredietwaardigheid van een onderneming op basis van zekerheid en willen geen risico lopen. Factoren zoals de financiële geschiedenis, en de waarborgen die kunnen worden geboden zijn belangrijk in de beoordeling.

Leningen van familie en vrienden

Een andere bron van financiering is het lenen van geld van familieleden en vrienden. Dit kan een snelle en toegankelijke optie zijn, vooral in de beginfase van een onderneming.

Uitdaging: Het is heel belangrijk om duidelijke afspraken te maken en professionele overeenkomsten op te stellen om mogelijke conflicten en risico’s in de persoonlijke relaties te voorkomen.

Eigen vermogen

Eigen vermogen kun je ook inzetten om je bedrijf te financieren. Dit vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit persoonlijke spaargelden, beleggingen of de verkoop van persoonlijke activa.

Voordeel: geen rente of aflossing.

Nadeel: het kan riskant zijn om al je persoonlijke vermogen in een bedrijf te investeren, omdat het je financiële stabiliteit kan beïnvloeden.

Leasing

Leasing is een financieringsoptie waarbij je apparatuur, voertuigen of andere bedrijfsmiddelen least (huurt) in plaats van koopt.

Voordeel: geen grote investeringen vooraf.

Nadeel: geen bezit en dus geen afschrijvingsmogelijkheden, dure optie op termijn.

Wat zijn populaire alternatieve financieringsvormen?

Alternatieve financieringsvormen worden steeds populairder onder Nederlandse ondernemers. Het voordeel van alternatief of non-bancair financieren is dat deze vorm van financieren vaak laagdrempeliger is dan traditioneel lenen bij de bank.

Crowdfunding

Financiering van investeerders via online platforms. Het kan zowel donaties, leningen als aandelenverkoop omvatten. Behalve geld levert crowdfunding je ook naamsbekendheid op en bindt je klanten aan je onderneming of project.

Nadelen: niet alle crowdfundingcampagnes slagen in het behalen van hun financieringsdoelen. Het is belangrijk om een solide campagneplan te hebben, de verwachtingen realistisch te houden en te zorgen voor een goede communicatie met donateurs.

Vastgoedfinanciering

Je koopt een zakelijk pand via een alternatieve geldverstrekker. Er zijn hiervoor speciale financieringsplatforms. Na de financiële crisis zijn er veel van dit soort financierders op dit gebied bijgekomen.

Nadeel: kijk goed naar de voorwaarden, voordat je met hen in zee gaat. Ze zijn vaak minder flexibel dan ze beloven.

Angel investeerders

Bieden financiële steun en expertise aan start-ups. Zij worden ook wel informele investeerders genoemd voor de startende ondernemer. Het zijn personen die een deel van hun kapitaal inzetten om te investeren in starters of al bestaande bedrijven, waarvan zij zelf niet de eigenaar zijn. Een informele investeerder telt pas als een business angel als het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt van een onbekende is: bedrijven van vrienden, familie of collega’s vallen in deze definitie af.

Nadeel: ze zijn moeilijk te vinden. Wil je een financiering aanvragen? Dan is een persoonlijk gesprek een voorwaarde en de persoonlijke klik vaak doorslaggevend. Verwachten vaak hoog rendement.

Venture capital (durfkapitaal)

Wordt verstrekt aan jonge, snelgroeiende bedrijven met een hoog groeipotentieel, vaak start-ups en scale-ups. Venture capital-investeerders zijn meestal professionele investeerders, zoals venture capital-fondsen, private equitybedrijven, of angel investeerders.

Voordeel: deze durfkapitalisten zijn bereid risico’s te nemen. Start-ups en scale-ups hebben vaak een hoger faalpercentage dan gevestigde bedrijven. Zorg dat je goed voorbereid je pitch presenteert.

Nadeel: In ruil voor hun investeringen willen ze meestal aandelen in het bedrijf, waardoor ze de potentiële waardegroei kunnen realiseren voor een succesvolle exit, zoals een beursgang (IPO) of een overname. Kortom ze kunnen de kapitein op jouw schip worden.

Microfinanciering

Qredits is een Nederlandse organisatie die microkrediet en advisering biedt aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Het verstrekt leningen aan startende en bestaande ondernemers die niet terecht kunnen bij een reguliere bank. Qredits heeft geen winstoogmerk en verstrekt zakelijke leningen tot 250.000 euro.

Peer to peer leningen

Bij peer-to-peer leningen lenen individuen rechtstreeks geld aan andere particulieren of bedrijven. Dit gebeurt via online platformen die als intermediairs fungeren. Leners en investeerders worden zo rechtstreeks met elkaar in contact gebracht.

Nadeel: deze leningen zijn niet zonder risico. Investeerders lopen het risico op wanbetalingen en het rendement kan variëren afhankelijk van de prestaties van de leners.

https://www.dezaak.nl/financien/financiering/financiering-voor-ondernemers-dit-zijn-de-belangrijkste-manieren-om-aan-kapitaal-te-komen/