Geld
Photo of author

Gedeputeerde Zuid-Holland Anne Koning hoopt snel in gesprek te gaan met nieuwe minister

Nu de Tweede Kamer heeft besloten om het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting pas na de zomer te behandelen, kan er het een en ander veranderen aan bijvoorbeeld betaalbaarheidseisen. Gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland hoopt zo snel mogelijk in gesprek te kunnen met de nieuwe bewindspersoon om meer sociale woningen te kunnen toevoegen, zegt ze in een interview met VJ. Bron