Nieuws
Photo of author

Groningen wil 3 miljard voor landelijk gebied


Groningen zegt ruim 3 miljard euro van de rijksoverheid nodig te hebben om de plannen voor het landelijk gebied in de provincie te realiseren. Doel is toe te groeien naar een duurzaam en toekomst- en klimaatbestendig landelijk gebied met perspectief voor landbouwers en andere ondernemers. Ook inwoners moeten zich erin kunnen vinden.

Het provinciebestuur komt met het miljardenbedrag na de vaststelling van een document over de stand van zaken rond de zogeheten Transitie Landelijk Gebied. Het geld moet komen uit het landelijke ‘stikstoffonds’ van ruim 24 miljard euro. Alle twaalf provincies worden geacht voor 1 juli een conceptversie van hun Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) in te leveren.

In het Groningse plan wordt beschreven wat voor problemen er zijn op het vlak van natuur, water en klimaat en mogelijke manieren waarop die kunnen worden opgelost. Maar omdat de provincie pas net is begonnen en bijvoorbeeld een landelijk landbouwakkoord nog ontbreekt, wordt alleen een stand van zaken ingeleverd. De provincie wil dat de komende tijd met inwoners, gemeenten, waterschappen, (agrarische) ondernemers, natuurorganisaties en andere belanghebbenden uitwerken tot een volwaardig plan.

Natuurherstel, een robuuster water- en bodemsysteem, duurzamere landbouw zijn de belangrijkste doelen in het plan. Hoe die moeten worden bereikt is echter niet in beton gegoten, aldus het provinciebestuur. Dat wil ook aan de slag met verbetering van de landschappelijke kwaliteit.

Provinciale Staten van Groningen buigen zich later deze maand over de plannen.

Lees ook: 

VNO-NCW Noord over herstelfonds Groningen: ‘Belangrijk dat we met elkaar dezelfde stip zien’

Door: Redactiehttps://wnl.tv/2023/06/06/groningen-wil-3-miljard-voor-landelijk-gebied/

Leave a Comment