Nieuws
Photo of author

Hoe maak je een investeringsbegroting? Ontdek de sleutel tot financiële groei


Wat is een investeringsbegroting?

Een investeringsbegroting geeft je inzicht in hoeveel geld je nodig hebt om een bedrijf te beginnen, door te groeien of een andere investeringswens te realiseren. Met een investeringsbegroting zet je voor jezelf op een rij welke kosten je moet maken en welke investeringen je moet doen.

Kosten in kaart brengen

Als je een bedrijf gaat starten, heb je waarschijnlijk bepaalde bedrijfsmiddelen nodig, zoals een laptop, een bedrijfsruimte, kantoorspullen of misschien bepaald soort gereedschap. Met een investeringsbegroting maak je je plannen concreet door overal een prijskaartje aan te hangen. Zo weet je precies hoeveel geld je moet lenen of apart zetten om te starten of als je de groei van je bedrijf gaat financieren.

Toekomstige kosten

Je kunt de investeringsbegroting zien als de linkerkant (of debetkant) van een balans. Het gaat bij deze begroting alleen niet om gemaakte kosten, maar om toekomstige kosten. Oftewel: geld dat je gaat besteden om je doel te bereiken.

Waarom is een investeringsbegroting belangrijk?

Een investeringsbegroting is om meerdere redenen belangrijk:

Voor jezelf

Met een investeringsbegroting weet je welke kosten/investeringen nodig zijn om je droom waar te maken. Als je hiervan een duidelijk beeld hebt, zie je ook meteen of dit haalbaar is. Nadat je hebt vastgesteld wat de start van je bedrijf gaat kosten, kun je vervolgens kijken hoe je die kosten gaat betalen.

Voor de bank of investeerders

Als je zelf niet genoeg kapitaal hebt om de investeringen te doen, moet je een geldschieter, zoals een bank of investeerder, kunnen laten zien waarom je een specifiek bedrag aan vreemd vermogen wilt lenen. Met een goed doordachte investeringsbegroting geef je een investeerder meer vertrouwen in de investering. Het is duidelijk wat er met het geld gaat gebeuren.

Elementen van een investeringsbegroting

De investeringsbegroting bestaat uit meerdere elementen. Er wordt vooral een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmiddelen voor de korte en de lange termijn – de zogenaamde vlottende activa en vaste activa. Goed om te weten: de activa zijn alle bezittingen van een bedrijf, maar er is dus een verschil tussen bezittingen die lang en kort in je bedrijf zijn.

Vaste activa

De vaste activa zijn de bedrijfsmiddelen die langer dan 1 jaar in je bedrijf aanwezig zijn. Denk aan dingen als een bedrijfspand, auto van de zaak, laptop, installatie of machine.

Laatstgenoemde vaste activa worden ook materiële vaste activa genoemd, omdat ze tastbaar zijn. Je hebt ook immateriële vaste activa: vaste activa die niet vast te pakken zijn. Hierbij kun je denken aan goodwill of een intellectueel eigendom.

Vlottende activa

Daarnaast zijn er ook bedrijfsmiddelen die je korter dan een jaar in je bedrijf gebruikt. Dat zijn vlottende activa. Bij vlottende activa kun je denken aan eenmalige kosten die je maakt om je bedrijf te starten, zoals inschrijfkosten, notariskosten, kosten voor een zakelijke rekening of onderzoek naar je doelgroep. Maar vlottende activa zijn ook dingen als briefpapier, pennen, visitekaartjes, uitstaande rekeningen en voorraad.

Voorfinanciering btw

Je mag bij het bepalen van de vaste activa en vlottende activa de kosten exclusief btw vermelden, tenminste als je ondernemer bent voor de btw. De btw kun je namelijk terugkrijgen via de btw-aangifte. Als je bepaalde bedrijfsmiddelen gaat kopen, moet je de btw natuurlijk wel eerst voorfinancieren. Daarom mag je deze post ook opnemen in de investeringsbegroting.

Liquide middelen

Heb je beschikbaar geld nodig om je bedrijf te kunnen runnen? Dan kun je ook liquide middelen opnemen in je investeringsbegroting. Bijvoorbeeld als je een x bedrag nodig hebt als kasgeld in je winkel.

Overige kosten

Het is vaak goed om op de investeringsbegroting een potje te reserveren voor overige kosten. Bijvoorbeeld voor onvoorziene kosten.

Een investeringsbegroting opstellen

Nu je de verschillende elementen van een investeringsbegroting kent, kun je een investeringsbegroting maken. Volg onderstaande drie stappen:

Stap 1: een lijst maken met benodigde middelen en diensten

Breng in kaart wat je nodig hebt voor de start van je bedrijf of om de volgende stap met je bedrijf te kunnen zetten. Stel jezelf vragen als:

  • Welke bedrijfsmiddelen heb ik nodig? Denk hierbij aan alle details. Hoe concreter je het kunt maken, hoe beter. Je kunt dan namelijk makkelijker een prijskaartje hangen aan alle onderdelen.
  • Welke diensten moet ik inhuren? Sommige dingen kun je niet zelf uitvoeren. Misschien moet je een adviesbureau inhuren of een aannemer om je bedrijfspand klaar te maken.

Stap 2: de kosten berekenen

Ga na wat de kosten zijn die horen bij de elementen op de lijst. Van veel bedrijfsmiddelen kun je goed inschatten wat ze kosten door de actuele prijzen op te vragen. Als dat niet het geval is, of als het gaat om diensten, kun je offertes opvragen zodat je overal een realistische financiële inschatting van hebt. Vooral bij grote bedragen is het verstandig om extra offertes op te vragen. En zoals gezegd: het is altijd slim om ook een potje te hebben voor onvoorziene kosten.

Stap 3: vul de investeringsbegroting in

Zorg dat alle bedrijfsmiddelen en diensten in de investeringsbegroting terechtkomen. Maak hierbij een onderscheid tussen vaste activa en vlottende activa. Als je alle kosten bij elkaar optelt, weet je wat je totale investering moet zijn.

Voorbeeld investeringsbegroting

Hoe ziet een investeringsbegroting eruit?

https://www.dezaak.nl/financien/administratie/hoe-maak-je-een-investeringsbegroting-ontdek-de-sleutel-tot-financiele-groei/