Nieuws
Photo of author

In hoeverre ben jij voorbereid op de financiële gevolgen van een bedrijfsongeval?


Wanneer spreken we van een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval, of arbeidsongeval, is een ongeval dat gebeurt tijdens of als gevolg van werkzaamheden. Dit kan op een bedrijf of instelling zijn, op een bouwplaats, op een boerderij, bij wegwerkzaamheden, kortom; overal waar werknemers aan het werk zijn. Ongevallen tijdens het woon-werkverkeer worden niet als arbeidsongevallen beschouwd.

Het proces rondom een arbeidsongeval

Bij een arbeidsongeval is het belangrijk om dit direct te melden bij de Arbeidsinspectie. Veel bedrijven vergeten dit, maar dit kan leiden tot een boete van maximaal € 50.000. Bij een ongeval zonder ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden, is het melden niet noodzakelijk. Toch is het wel aan te raden om het incident te registreren door een ongevalsrapport op te stellen en de aard van het ongeval te onderzoeken. Het incident kan namelijk een eerste teken zijn van een (potentieel) onveilige situatie.

De arbeidsinspectie onderzoekt doorgaans alle meldingsplichtige ongevallen om de toedracht en oorzaak van het ongeval vast te stellen. Als werkgever ben je verplicht om mee te werken aan het onderzoek en de inspecteur van alle benodigde hulp, gelegenheid en informatie te voorzien. De inspectie zal tijdens het onderzoek nagaan of het arbeidsongeval is veroorzaakt door één of meerdere overtredingen van de wettelijke regels. Het is daarom belangrijk om de situatie van het ongeval zoveel mogelijk ongewijzigd te laten.

De arbeidsinspectie rondt een onderzoek meestal binnen 12 weken af. De vervolgstappen zijn afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Als er geen overtreding is gemaakt, wordt er alleen een ongevalsrapport gemaakt en is de kous hiermee af. Als er één of meerdere overtredingen zijn vastgesteld, volgt er een ongevalsboeterapport. Bij een vermoedelijk misdrijf wordt er zelfs een proces-verbaal opgemaakt.

Financiële gevolgen van een bedrijfsongeval

Het hele proces rondom de afwikkeling van een arbeidsongeval is niet alleen ingrijpend en tijdrovend, maar kan ook verstrekkende (financiële) gevolgen hebben voor je bedrijfsvoering. De boetebedragen voor overtredingen variëren tussen de € 340 en € 13.500. Deze bedragen kunnen worden verhoogd bij blijvend letsel of overlijden. 

Ontdekt de arbeidsinspectie dat een schriftelijke Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) ontbreekt of verouderd is? Dan is dit ook een overtreding waarvoor je direct een boete van maximaal € 4.500 kunt ontvangen. Dan hebben we het nog niet eens over de kosten van het stilleggen van de werkzaamheden, letselschade en smartengeld bij een ongeluk met ernstige gevolgen.

Kun je je beschermen tegen deze risico’s?

Het opstellen én up-to-date houden van een RI&E is de eerste stap om je medewerkers en je bedrijf te beschermen tegen (de risico’s van) een bedrijfsongeval. Daarnaast is het als werkgever altijd verstandig om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt ongevallen waarvoor jij als werkgever aansprakelijk bent. 

Daarnaast is het ook verstandig om een zakelijke ongevallenverzekering af te sluiten. Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, wordt het wel aanbevolen. Bovendien kan het zijn dat je volgens de cao van jouw branche verplicht bent om een ongevallenverzekering af te sluiten. Over het algemeen kun je kiezen tussen een dekking voor 24 uur per dag of een dekking die gerelateerd is aan specifieke functies of activiteiten. Maar net als bij elke verzekering zijn hier kosten aan verbonden. Deze variëren afhankelijk van de branche, de aard van de werkzaamheden, het aantal verzekerden en het te verzekeren bedrag. 

Onderschat ook deze 4 kostbare werkgeversrisico’s niet

Een bedrijfsongeval behoort – gezien de grote financiële gevolgen- niet voor niets tot de 5 meest kostbare risico’s van het werkgeverschap. Wil je meer weten over de andere 4 risico’s? Download dan het gratis whitepaper ‘De 5 grootste financiële risico’s. En hoe je ze verkleint’.

https://www.dezaak.nl/financien/payroll-en-salarisadministratie/in-hoeverre-ben-jij-voorbereid-op-de-financiele-gevolgen-van-een-bedrijfsongeval/