Geld
Photo of author

Kifid: arrest van Europese Hof van Justitie leidt tot uitbreiding ambtshalve toetsing

Bij de beoordeling van klachten is het gebruikelijk dat Kifid inhoudelijk nagaat of er sprake is van oneerlijke bedingen (voorwaarden). Deze ambtshalve toetsing wordt nu uitgebreid naar aanleiding van het Occidental-arrest van het Europese Hof van Justitie. Kifid zal vanaf nu ook nagaan of de betrokken consument vóór het aangaan van de overeenkomst kennis heeft kunnen nemen van alle relevante voorwaarden, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak GC 2023-0535. Vanwege het belang van deze uitspraak en de impact hiervan voor de klachtbehandeling is…

Bron