Nieuws
Photo of author

Loonsverhoging 2023 voor ondernemers: welke sectoren worden geraakt?


Waarom zijn de looneisen zo hoog?

Door de oorlog in Oekraïne en de stijging van de grondstoffenprijzen en energie is de inflatie vorig jaar geëxplodeerd. Volgens het CBS bedroeg de geldontwaarding in 2022 10%. De vakbonden vinden een dergelijke inflatie schadelijk voor de koopkracht van de werknemers en eisen compensatie.

De grootste vakbond, de FNV, stelde in november dat ‘de koopkracht van mensen met terugwerkende kracht moet worden gerepareerd.’

De krappe arbeidsmarkt legt ook steeds meer druk op bedrijven om nieuw talent te werven, huidig personeel te behouden en hogere salarissen te bieden.

Welke looneisen liggen er op tafel?

De FNV wil dat de lonen in 2023 met 14,3% verhoogd moeten worden om de koopkracht van mensen op peil te houden. Uiteindelijk wil de FNV automatische prijscompensatie in alle cao’s, zodat werknemers voortaan standaard kunnen rekenen op behoud van hun koopkracht.

Het CNV zet voor dit jaar in op een loonsverhoging van 5 tot 10%.

Wat is er dit jaar al bereikt?

In mei 2023 kwamen nieuwe loonafspraken uit op gemiddeld 8,2%. Daarmee is mei de 16e maand van een opwaartse trend in loonafspraken. AWVN, namens veel werkgevers bij onderhandelingen betrokken, is bezorgd over het huidige hoge niveau van de loonafspraken.

In mei werden 38 cao-akkoorden afgesloten voor 170.000 werknemers. Dat zijn normale aantallen. In totaal zijn in 2023 204 nieuwe cao’s afgesloten. Die gelden voor 1,7 miljoen werknemers. In de rest van dit jaar lopen 214 cao’s af voor 1,2 miljoen werknemers. De gemiddelde loonafspraak in 2023 is nu 7,3%.

Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende 12 maanden aan loonsverhogingen kunnen verwachten.

De periodieke cao-cijfers van het CBS laten zien dat in het eerste kwartaal van 2023 de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 5,4% zijn toegenomen. De grootste stijging in 40 jaar. De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen in het eerste kwartaal met 5,2%.

Een opvallend royale loonstijging was die bij de Nederlandse Spoorwegen: een toename van in totaal 8,45%, plus een eenmalige uitkering van € 1.000 in 2022 en 2023 op fulltime basis, hogere pensioenpremie, en een minimumloon van € 14 per uur.

Op het niveau van bedrijfstakken stegen de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2023 met 8,0% het meest in de horeca. Hierin is ook de aanpassing van het wettelijke minimumloon verwerkt. De horeca had een jaar geleden nog een van de laagste loonstijgingen (0,3%).

De tweede grootste stijger van het afgelopen kwartaal is de bedrijfstak vervoer en opslag (7,8%). In de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed stegen de lonen het minst (2,5%).

Grote verhoging van minimumloon in 2023

De meest in het oog springende verhoging was de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023. Op die datum is het wettelijk minimumloon met maar liefst 10,15% gestegen. Gekoppelde uitkeringen als de AOW, bijstand en Wajong stegen mee.

De reden hiervoor was dat het kabinet vond dat de koopkracht van mensen met lage inkomens snel vergroot moest worden. Het huidige minimumloon ligt nu op € 1.934,40 voor werknemers van 21 jaar en ouder, met een fulltime dienstverband.

Minimumloon per 1 juli 2023 met 3,13% omhoog

Elk jaar voert de overheid twee keer een verhoging door van het wettelijk minimumloon (WML): op 1 januari en 1 juli. Per 1 juli 2023 steeg het minimumloon wederom met 3,13%. Dat betekent concreet voor iemand van 21 jaar die 40 uur werkt tegen een minimumloon dat zijn salaris van € 1934,40 met € 60 stijgt naar € 1995.

Het wettelijke minimumloon gaat in 2024 zelfs nog verder omhoog. Werknemers met een 38-urige werkweek krijgen er volgend jaar 5% bij en werknemers met een 40-urige fulltime werkweek zelfs 10%.

Uurloon per 1 juli 2023

De stijging van het minimumloon heeft natuurlijk ook gevolgen voor het uurloon. Wat het bruto-uurloon is van een werknemer hangt af van de arbeidsduur zoals die gebruikelijk is voor de sector waarin iemand werkt. In de meeste cao’s staat dat een werknemer een werkweek heeft van 36, 38 of 40 uur. Voor die werknemers geldt een uurloon van:

https://www.dezaak.nl/financien/zzp-boekhouding/loonsverhoging-wat-kun-je-als-ondernemer-verwachten/

Leave a Comment