Nieuws
Photo of author

Meewerkende partner in je bedrijf: de voordelen en valkuilen


Hoe ga je de beloning van je meewerkende partner regelen?

Grofweg bestaan er vijf mogelijkheden om de beloning van je partner te regelen: 

1. De meewerkaftrek

Met de meewerkaftrek mag je een vastgesteld percentage van je boekwinst aftrekken voordat er inkomstenbelasting wordt geheven. Hoe meer uren een meewerkende partner werkt, hoe hoger dit percentage uitvalt. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van belang: 

  • De Belastingdienst ziet je als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Meewerkaftrek is geen optie als je een bv hebt. Dan ben je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar betaal je vennootschapsbelasting.
  • Je voldoet aan het urencriterium en stopt minimaal 1225 uur per kalenderjaar in je onderneming.
  • Je meewerkende partner werkt minimaal 525 uur voor een vergoeding van maximaal € 5000 per kalenderjaar. Geen vergoeding is ook toegestaan.


Percentages meewerkaftrek 2024

Voor 2024 zijn de volgende percentages vastgesteld voor de meewerkaftrek: 

  • 0 tot 525 meegewerkte uren: 0% van de winst
  • Tussen de 525 en 875 uur: 1,25% van de winst
  • Tussen de 875 en 1225 uur: 2% van de winst
  • Tussen de 1225 en 1750 uur: 3% van de winst
  • Meer dan 1750 uur: 4% van de winst


Wanneer is de meewerkaftrek een gunstige beloning voor een meewerkende partner?

Hoewel je meewerkende partner dus geen directe beloning ontvangt, worden jullie fiscaal gecompenseerd dankzij de meewerkaftrek. Je betaalt minder belasting en daarmee houden jullie meer winst over. De meewerkaftrek is vooral gunstig in jaren waarin de winst hoog is. Omdat de aftrek een percentage van de winst is, kan het effect ervan groter zijn in jaren met een hogere winst. 

Tip: gebruik je de meewerkaftrek als beloning? Houd dan goed de gewerkte uren van je fiscale partner bij. Die zijn namelijk van belang voor het percentage van de meewerkaftrek die je mag toepassen. Dit moet je ook kunnen onderbouwen, mocht de Belastingdienst daar naar vragen tijdens een controle.

2. Arbeidsbeloning (ook wel reële beloning)

Je kunt je meewerkende partner ook direct belonen met een arbeidsbeloning. De hoogte van deze arbeidsbeloning moet redelijk zijn voor het werk dat je partner uitvoert. Ligt de reële beloning van je fiscale partner hoger dan € 5000? Dan mag je de vergoeding van de winst aftrekken. Je meewerkende partner betaalt in dat geval wel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. 

Tip: elk jaar mag je opnieuw kiezen of je je meewerkende partner beloont via de meewerkaftrek of met een arbeidsbeloning. Overleg met een financieel adviseur wat in jullie geval fiscaal het meest aantrekkelijk is. 

3. Een formele arbeidsovereenkomst

Een andere optie is dat je partner in dienst treedt. Jullie sluiten een formele arbeidsovereenkomst en je partner heeft dezelfde rechten en plichten als eventuele andere werknemers. Belangrijk hierbij is dat er sprake moet zijn van een gezagsverhouding tussen jou en je fiscale partner. Professionele en persoonlijke rollen dien je zo duidelijk mogelijk te scheiden om mogelijke juridische problemen te voorkomen. Dit doe je door heldere afspraken te maken die je schriftelijk vastlegt in de arbeidsovereenkomst. Daarmee waarborg je professionele integriteit en juridische compliance.

Juridische bescherming

Het grootste voordeel van je meewerkende partner een formele arbeidsovereenkomst aanbieden zit ‘m in het juridisch aspect. Jij en je partner krijgen dankzij deze constructie duidelijke juridische bescherming. Dit helpt om toekomstige geschillen te voorkomen en zorgt voor bescherming onder arbeidsrecht, zoals ontslagbescherming en ziekteverlof.  

Arbeidsloon en loonheffingen

In een arbeidsovereenkomst maak je natuurlijk afspraken over het loon. Je betaalt loonheffingen over het arbeidsloon van je partner. Is je partner je eerste werknemer? Vergeet je dan niet bij de Belastingdienst aan te melden als werkgever. 

4. Meewerkende partner in een vennootschap onder firma (vof)

Gaan jullie liever voor 100 procent gelijkwaardigheid op juridisch vlak en wordt je partner mede-eigenaar van je zaak? Dan is een vennootschap onder firma(vof) een goede optie. Deze rechtsvorm is eenvoudig op te richten. Daarnaast hebben beide partners recht op ondernemersaftrek, mits jullie voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt om aangemerkt te worden als ‘ondernemer voor de inkomstenbelasting’. Zo moeten jullie allebei minimaal 1225 uren per jaar in de onderneming stoppen.

Persoonlijk aansprakelijk

Houd wel rekening met de aansprakelijkheid die komt kijken bij deze rechtsvorm. Net als bij een eenmanszaak ben je persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Bij een vof gaat dat nog net iets verder: als een van de andere vennoten schulden maakt, ben ook jij persoonlijk aansprakelijk. Zelfs huwelijkse voorwaarden hebben hier geen invloed op.

Tip: heb je een eenmanszaak en wil je deze omzetten naar een vof? Dan hoef je niet langs de notaris. Overleg wel even met een financieel adviseur of fiscalist over de mogelijke fiscale gevolgen van deze switch.

Man-vrouwfirma

Een man-vrouwfirma is een bijzonder type vennootschap onder firma (vof), waarin je met je levenspartner een bedrijf begint. Je hebt onderneming samen en allebei breng je geld, goederen of arbeidsuren in.

5. Meewerkende partner in een besloten vennootschap (bv) 

Als (gelijkwaardige) partners ondernemen kan ook met een besloten vennootschap. 

Heb je al een bv of ben je van plan samen met je partner een bv op te zetten? Dat heeft verschillende voordelen. Een bv is namelijk een rechtspersoon en daardoor zijn jullie niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden, enkele uitzonderingen daargelaten (zoals wanbeleid). Een ander voordeel van een bv is dat deze rechtsvorm meer aantrekkingskracht voor investeerders heeft dan een vof.

Directeur-grootaandeelhouder en gebruikelijkloonregeling

Een bv heeft meerdere bestuurders. Vaak dragen ze de titel ‘directeur’. Je kunt er dus voor kiezen om samen met je partner directeur te worden. Als jullie gezamenlijk meer dan 5 procent van de aandelen bezitten, zijn jullie beide directeur-grootaandeelhouders (dga). In dat geval treedt de gebruikelijkloonregeling in werking. In 2024 is het gebruikelijk loon vastgesteld om minimaal € 56.000. 

Rechtsvorm omzetten naar bv

Tip: je kunt de rechtsvorm van je bestaande onderneming ook onderbrengen in een bv. Bijvoorbeeld als je een eenmanszaak hebt. Je wijzigt dan de rechtsvorm bij een notaris. 

Win advies in bij een financieel adviseur

Grofweg vijf opties dus om de beloning van je fiscaal partner te regelen. Wat fiscaal gunstig is in jullie specifieke geval, hangt van een heleboel factoren af. Zo hebben eventuele andere inkomsten van je partner ook fiscale gevolgen. Win daarom altijd eerst advies in bij een financieel adviseur of fiscalist voordat je een keuze maakt. Een adviseur weet namelijk via welke route je je belastingvoordeel kunt optimaliseren.

Wat zijn de voordelen van een meewerkende partner?

Samen aan de slag in je onderneming kan verschillende voordelen opleveren, zowel op operationeel als persoonlijk vlak:

Meer flexibiliteit en betere werk-privébalans

Met een meewerkende partner kun je vaak flexibeler omgaan met uren en verantwoordelijkheden. Dat heeft niet alleen positieve gevolgen op de werkvloer, maar ook voor jullie privéleven. Zeker als jullie een gezin met kleine kinderen hebben. Wegbrengen naar en ophalen van school en zwemles kun je samen flexibel inrichten.  

Vertrouwen en gedeelde visie

Samenwerken met iemand die je vertrouwt, kan de communicatie binnen je onderneming verbeteren. Jullie kennen elkaar door en door en er is een gedeeld begrip als het gaat over bepaalde zaken. Samen sta je altijd sterker. Als partners delen jullie waarschijnlijk ook een gemeenschappelijke visie en doelen voor de toekomst van het bedrijf. Dit kan weer leiden tot een meer geïntegreerde strategische planning en uitvoering.

Snelle besluitvorming

Als je partner meewerkt in je onderneming, kun je vaak sneller beslissingen nemen. Die is meestal direct beschikbaar voor overleg en belangrijke beslissingen.

Emotionele steun

Een eigen bedrijf kan stressvol zijn. Je meewerkende partner kan belangrijke emotionele en morele steun bieden in uitdagende tijden. 

Groeipotentie

Je fiscale partner kan vaardigheden, ervaringen en perspectieven inbrengen die waardevol zijn voor je bedrijf. En dat kan weer bijdragen aan groeipotentie. 

Wat zijn de valkuilen van een meewerkende partner in je bedrijf?

Hoewel er dus veel mogelijke voordelen zijn, is het ook belangrijk ook de mogelijke risico’s en uitdagingen te overwegen. Als partner meewerken kent namelijk ook valkuilen:

Persoonlijke en zakelijke relaties niet goed gescheiden

Een van de grootste risico’s is de vermenging van zakelijke en persoonlijke relaties. Dit kan leiden tot spanningen. Bijvoorbeeld als er een meningsverschil is over een zakelijke beslissing, wat ook invloed heeft op jullie persoonlijke relatie. 

Financiële risico’s

Verkeert je bedrijf in zwaar financieel weer? Dan kan dit directe gevolgen hebben op de financiële situatie van jullie gezin. De afhankelijkheid van de prestaties van het bedrijf is relatief groot omdat jullie alle eieren in één mandje leggen. Dat is anders wanneer je partner bij een ander bedrijf in loondienst is. Het financiële risico is dan beter verdeeld.  

Invloed werkdruk op werk-privébalans

Een meewerkende partner in je bedrijf kan leiden tot een situatie waarin het voor jullie allebei moeilijk wordt om werk en privé te scheiden. Je ziet elkaar immers de hele dag en een constante werkdruk en een gebrek aan noodzakelijk ‘afdraaien’ kan veel stress veroorzaken, wat ook thuis door suddert. 

Zorgvuldige planning 

Het betrekken van je partner in je bedrijf kan een verrijkende ervaring zijn en verschillende fiscale en financiële voordelen bieden, maar het het vereist zorgvuldige planning en naleving van juridische en fiscale verplichtingen. Zorg ervoor dat je alles goed regelt om problemen te voorkomen. Check daarnaast ook hoe het zit met je zakelijke verzekeringen.

Raadpleeg een expert

Het is sowieso raadzaam om een specialist, zoals een belastingadviseur of jurist, te raadplegen om te zorgen dat alle aspecten van het meewerken van je partner goed geregeld en in overeenstemming met de wet zijn. https://www.dezaak.nl/bedrijfsvoering/strategie/meewerkende-partner-in-je-bedrijf-de-voordelen-en-valkuilen/