Nieuws
Photo of author

Met je levenspartner een bedrijf oprichten? Dit zijn je mogelijkheden


Rechtsvorm kiezen met je levenspartner

Samen ondernemen met je geliefde? Dat heeft zeker voordelen. Je hoeft elkaar niet te leren kennen en kunt sparren over de mogelijkheden en strategie. En door jullie zakelijke samenwerking kunnen jullie grotere opdrachten aannemen.

Wanneer je samen een eigen onderneming begint, moet je een rechtsvorm kiezen. Wat voor jullie de goede rechtsvorm is, hangt af van persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld: welke risico’s ga je met jullie onderneming lopen? Hoe wil je gedeelde aansprakelijkheid regelen? Wat is de omzet- en winstverwachting?

Uit de negen rechtsvormen die Nederland telt, zijn deze de drie meest gekozen opties wanneer je met je partner een bedrijf start.

1. De besloten vennootschap (bv)

Samen een bedrijf beginnen brengt ook risico’s met zich mee, bijvoorbeeld bij schulden. Wanneer jullie risicovol gaan ondernemen, kan een bv uitkomst bieden. Een bv is namelijk een rechtspersoon. Dat betekent dat je als bestuurders in principe niet aansprakelijk bent met je privévermogen voor eventuele schulden.

Ook wanneer je beiden een winst van rond de € 80.000 haalt of verwacht te halen, is een bv een fiscaal aantrekkelijke rechtsvorm.

Een bv wordt opgericht via een notariële akte, waarbij de statuten zijn vastgelegd. In de statuten staat welke regels en procedures er gelden voor de rechtspersoon. En wie waarvoor verantwoordelijk is. Hier lees je meer over de oprichting van een bv.

Waarom kies je met je partner voor een bv?

 • Geen persoonlijke aansprakelijkheid: je bent met een bv niet met je privévermogen aansprakelijk.
 • Professionele uitstraling: en bv een betrouwbare vennootschap die professioneel overkomt naar mogelijke klanten.
 • Risicospreiding: je kunt met een constructie waardevol eigendom als intellectueel eigendom en goodwill beschermen.
 • Aantrekken van kapitaal: voor investeerders is het aantrekkelijk om in een bv te investeren. De investeerder krijgt aandelen voor de hoogte van zijn investering en is niet aansprakelijk voor schulden.
 • Lage winstbelasting: vanaf 2023 betaal je over de eerste € 200.000,- winst 19 procent belasting. Over de winst boven de € 200.000,- betaal je 25.8 procent.
 • Verkoop fiscaal aantrekkelijk: je kan aandelen verkopen bij een holdingstructuur. Wanneer de holding minimaal 5 procent van de aandelen bezit van de werk-bv is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Deze fiscale regel zorgt ervoor dat de verkoop van aandelen onbelast is. De winst valt dus in z’n geheel vrij in de holding. Vanuit daar kun je eenvoudig verder investeren of het uitkeren aan jezelf.
 • Hypotheek: als ondernemer is het soms lastig om een hypothecaire lening te krijgen bij een bank. Een hypotheeklening vanuit de bv kan de oplossing zijn. Je kunt namelijk jezelf vanuit de bv een hypothecaire lening verstrekken tegen gunstige voorwaarden. Door te voldoen aan de wettelijke eisen heb je zelfs ook nog recht op hypotheekrente aftrek. Dubbel voordeel dus
 • Vermogen opbouwen: je kunt bij een bv goed vermogen opbouwen, bijvoorbeeld voor je pensioen.

2. De vof of man-vrouwfirma

Een man-vrouwfirma is een bijzonder soort vennootschap onder firma (vof). Het heet een man-vrouwfirma, maar geldt voor alle fiscale partners (man-man, vrouw-vrouw, etcetera)

Het kenmerk van een man-vrouwfirma is dat je met je partner – die ook je privé partner is – een onderneming runt en dat jullie met elkaar samenwerken onder een naam en persoonlijk aansprakelijk zijn. Als levenspartners ga je een onderneming samen runnen en breng je beiden iets in, in de op te richten vennootschap, zoals geld, specifieke goederen of arbeidsuren. In zowel een man-vrouwfirma als een vennootschap onder firma ben je als partner hoofdelijk aansprakelijk voor mogelijke schulden.

De voorwaarde om een man-vrouwfirma op te richten, is dat jullie een gelijkwaardige inbreng hebben. Het is dus niet toegestaan een man-vrouwfirma op te richten wanneer je partner bijvoorbeeld je assistent is. Iedere partner betaalt inkomstenbelasting over de eigen winst. Elke vennoot die aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet, wordt door de Belastingdienst gezien als ondernemer.

Waarom kies je met je partner voor man-vrouwfirma of vof?

 • Fiscale aftrekposten: als ondernemer kun je gebruikmaken van aftrekposten, waaronder de investeringsaftrek en mkb-winstvrijstelling. Als partners kun je allebei gebruikmaken van deze aftrekposten.
 • Grotere opdrachten: je kunt door ieders inbreng vaak grotere klanten bedienen dan bijvoorbeeld bij twee eenmanszaken.
 • Kostenefficiënt: je kunt kosten besparen door gezamenlijke inkoop en door samen personeel aan te nemen.
 • Btw: je draagt niet als individuele partners btw af, maar als vof.

Bij welke winst zet je vof naar bv over?

Het omslagpunt waarbij de bv interessanter wordt dan de man-vrouwfirma of vof ligt bij een winst rond de € 80.000

Nadelen van de man-vrouwfirma of vof

Omdat de man-vrouwfirma geen rechtspersoon is, ben je als partners allebei met je privévermogen persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf. Het maakt niet uit of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, op huwelijkse voorwaarden of niet bent getrouwd.

Hoe richt je man-vrouwfirma op?

Een man-vrouwfirma oprichten gaat net als bij een vof. Je eigen bedrijf begint met de inschrijving bij het Handelsregister de KvK.

Het is aan te raden om goede afspraken op papier te zetten als je samen een bedrijf wilt beginnen. Zeker als je levenspartner mede ondernemer wordt. Zorg dat alles helder is vastgelegd. Dat voorkomt dat je elkaar verkeerd begrijpt en ruzie krijgt. Bescherm de liefde door de zakelijke afspraken duidelijk vast te leggen in een vennootschapscontract. Denk aan dingen als:

 • Oprichting
 • Winstverdeling
 • Algemene doelstellingen
 • Verdere bedrijfsvoering 
 • Wanneer en hoe stoppen
 • Tekenbevoegdheid

3. Een maatschap

Als levenspartners met eenzelfde beroep kan een maatschap een perfecte vorm zijn. Stel: je bent allebei tandarts en wil je krachten bundelen. Dat kan een maatschap heel interessant zijn. In een maatschap werken jij en je levenspartner samen als zelfstandig ondernemers in dezelfde beroepsgroep. Dit gebeurt vaak bij architecten, tandartsen en advocaten. In een maatschapscontract leg je afspraken zijn. Bijvoorbeeld:

 • Gemeenschappelijke kosten die je deelt.
 • Hoe je de winst verdeelt (in principe op basis van inbreng, tenzij je er iets ander over afspreekt).
 • Hoe je de bevoegdheden verdeelt (zoals de inkoop van materiaal boven een bepaald bedrag).
 • Hoe en wanneer je uit elkaar gaat.


De oprichting van een maatschap

Net als bij de vof, is een inschrijving bij de KvK genoeg. En net als bij de vof betaalt iedere partner eigen inkomstenbelasting en zijn er dezelfde belastingvoordelen. En is het de maatschap die btw afdraagt.

Aansprakelijkheid maatschap

In de maatschap zoals die nu is, zijn de maten verantwoordelijk voor hun eigen handelingen. En zijn ze met hun privégeld aansprakelijk voor hun eigen schulden. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan zijn jullie ook financieel aansprakelijk voor elkaars schulden. Met huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden kun je dit voorkomen.

Je bent als partners en maten wel verantwoordelijk voor gemeenschappelijke schulden wanneer je elkaar in een maatschapscontract een volmacht hebt gegeven. Of wanneer je bepaalde kosten als personeelskosten en/of de huur van de ruimte met elkaar deelt. Dan ben je beiden voor je eigen aandeel verantwoordelijk.

Waarom kies je met je partner voor een maatschap?

 • Fiscaal voordeel: je hebt als partners allebei belastingvoordeel in de vorm van ondernemersaftrekposten (net als bij de vof).
 • Flexibele inbreng: je inbreng in de maatschap mag verschillen. Je hoeft als partners/maten niet een gelijkwaardige inbreng te hebben zoals in de vof.
 • Gedeeltelijk aansprakelijk: je bent niet hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden (dat gaat veranderen).
 • Kostenefficiënt: je kunt samen personeel aannemen en andere overkoepelende kosten delen.


Win juridisch en fiscaal advies in

In het avontuur van samen ondernemen met je levenspartner is het kiezen van de juiste rechtsvorm van cruciaal belang. Elke optie – besloten vennootschap (bv), man-vrouwfirma (vof), of maatschap – biedt unieke voordelen en overwegingen. Het kan zeker slim zijn om juridisch en fiscaal advies in te winnen voordat je je zakelijke reis met je partner begint.

https://www.dezaak.nl/juridisch/rechtsvormen/met-je-levenspartner-een-bedrijf-oprichten-dit-zijn-je-mogelijkheden/