Nieuws
Photo of author

Minimumloon horeca 2024 – dit moet je als ondernemer weten


Wat is minimumloon in de horeca?

Verschillende factoren bepalen het minimumloon in de horeca, waaronder leeftijd, ervaring en functie. Het wettelijk minimumloon is het uitgangspunt, maar de horeca-cao kan aanvullende regels stellen. Belangrijk om te weten is dat de horeca-cao algemeen verbindend is verklaard. Dat betekent dat deze automatisch geldt voor alle werkgevers in de horeca.

Wie heeft er recht op het wettelijk minimumloon?

Het minimumloon geldt voor een breed scala van werknemers in de horeca, waaronder oproepkrachten, vast en tijdelijk personeel, uitzendkrachten, payrollmedewerkers, werknemers met een tewerkstellingsvergunning, personeel van aannemers of onderaannemers en medewerkers met een overeenkomst van opdracht.

Periodieke verhogingen

In Nederland past de overheid het wettelijk minimumloon twee keer per jaar aan, meestal op 1 januari en 1 juli. Deze aanpassingen zijn bedoeld om het minimumloon in lijn te brengen met de algemene loonontwikkeling en inflatie.

Als gevolg hiervan kan het minimumloon horeca dus periodiek verhoogd worden. Werkgevers zijn verplicht om het hoger uurloon automatisch in hun loonadministratie bij te werken.

Wil je meer weten over hoe het minimumloon werkt? Lees dan ons volledige artikel over het minimumloon in Nederland.

Wat zijn de minimumlonen per uur voor de horeca?

Het minimumloon horeca is van verschillende factoren afhankelijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de functie, aantal uren, soort contract, leeftijd en cao-afspraken.

Wat is het minimumloon per uur in de horeca?

In Nederland hebben medewerkers van 21 jaar en ouder recht op het minimumloon (WML) dat op € 12,12 per uur staat vastgesteld. Voor een volledige werkweek komt dit neer op € 460,56. Het wettelijk minimumloon per maand staat op € 1.995. Dit komt neer op een bruto jaarsalaris van € 23.940.

Voor werknemers tussen de 15 en 21 jaar geldt het minimumjeugdloon. Volgens wettelijke regels moet een werkgever minimaal € 4,85 per uur betalen. Hierbij geldt hoe ouder de werknemer, hoe beter de medewerker verloond wordt.

Wat is het netto-uurloon in de horeca?

Het netto loon in de horeca is afhankelijk van de belastingen en inhoudingen.

Wat verdient iemand van 17 jaar of jonger in de horeca?

Jongeren mogen volgens de wet vanaf 15 jaar in de horeca werken. Voor jongeren van 17 jaar en jonger gelden de volgende bruto minimumlonen in de horeca:

https://www.dezaak.nl/financien/payroll-en-salarisadministratie/minimumloon-horeca-dit-moet-je-als-ondernemer-weten/