Nieuws
Photo of author

MKB verzuim-ontzorgverzekering; speciaal voor kleine werkgevers


Is het afsluiten van een MKB verzuim-ontzorgverzekering verplicht?

Het afsluiten van een MKB verzuim-ontzorgverzekering is niet verplicht. Je kunt er als werkgever voor kiezen om alles zelf te betalen wanneer een medewerker ziek is. Echter brengt een zieke medewerker vaak hoge kosten met zich mee. Zo kost een zieke medewerker gemiddeld € 405,- per dag. Bij kort verzuim zijn deze kosten misschien te overbruggen. Maar is een medewerker langer ziek, dan kan dit zorgen voor (financiële) problemen.

Wat zijn de voordelen?

Dit zijn de belangrijkste voordelen van een MKB verzuim-ontzorgverzekering op een rij:

 • Een alles-in-1 pakket van verzuimverzekering en arbodienstverlening;
 • Je wordt maximaal ontzorgd, niet alleen financieel maar ook op het gebied van re-integratie en verzuimbegeleiding;
 • Je profiteert van premiedemping: zekerheid over de hoogte van de premie, ook in de toekomst;
 • Vergoeding van loondoorbetaling bij ziekte en de kosten voor re-integratie en interventie;
 • Poortwachtergarantie;
 • Maximale ondersteuning en begeleiding van (langdurig) zieke medewerker door een casemanager;
 • Inzet van onze WIA-experts, verzuimexperts en regresspecialisten.


Wat is Poortwachtergarantie?

Wanneer een medewerker na twee jaar nog ziek of nog niet volledig aan het werk is, volgt er een beoordeling van UWV. Hier wordt gekeken of jij en de medewerker voldoende hebben gedaan om de medewerker te laten re-integreren. Dit noemen we de Poortwachterstoets. Is dit niet het geval? Dan kan UWV jou als werkgever verplichten om de medewerker maximaal één jaar langer door te betalen.

Met een MKBverzuim-ontzorgverzekering heb je recht op Poortwachtergarantie. Dit betekent dat de verzekeraar een vergoeding betaalt wanneer UWV een loonsanctie oplegt. Hier zijn vaak wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet je je bijvoorbeeld houden aan de Wet verbetering poortwachter en de adviezen van de arbodienst opvolgen.

Hoe wordt de premie voor een MKB verzuim-ontzorgverzekering bepaald?

Bij het berekenen van de premie wordt er gekeken naar de totale loonsom van het bedrijf. Na het eerste jaar worden er ook andere factoren meegenomen in de premiebepaling en op basis daarvan wordt de premie bepaald. Factoren waarvan de premie afhankelijk is:

 • Inflatie;
 • Soort dekking;
 • Eigenrisicoperiode;
 • Werkgeverslasten die meeverzekerd worden;
 • Algemene ontwikkelingen rondom verzuim;
 • Wetgeving.


Een verzuimverzekeraar kan ervoor kiezen om bedrijven op basis van omvang te verdelen in groepen. Per groep wordt er dan een groepspremie bepaald, gebaseerd op kenmerken van de groep.

Welke factoren hebben invloed op de premie van mijn verzuimverzekering?

Bij het afsluiten van een verzuimverzekering kun je vaak verschillende keuzes maken. De keuze die je maakt, heeft invloed op de hoogte van de premie. Hierbij kun je denken aan: dekking, eigenrisicoperiode, contractduur, meeverzekeren werkgeverslasten, betaaltermijn van facturen, eindafrekening, uitbreiden met arbodienstverlening, uitbreiden met werknemersverzekeringen en AOW’ers meeverzekeren.

https://www.dezaak.nl/personeel/verzuim/mkb-verzuim-ontzorgverzekering-speciaal-voor-kleine-werkgevers/