Bedrijven
Photo of author

Verplichtingen en taken van een preventiemedewerker op bhvaed.nl

Het zorgen voor een veilige werkplek is essentieel maar kan soms complex zijn. Elk bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet volgens de Arbowet een preventiemedewerker hebben. In dit artikel nemen we u mee door de belangrijkste taken en verplichtingen van deze cruciale rol, zodat uw organisatie aan alle veiligheidseisen voldoet.

Ontdek de weg naar een gezonder werkplek!

Samenvatting

 1. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving door samen te werken met de bedrijfsarts en arbodienstverleners.
 2. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers zijn verplicht om minstens één preventiemedewerker aan te stellen volgens de Arbowet, die geaccrediteerde opleidingen en cursussen kan volgen om zijn rol effectief te vervullen.
 3. Preventiemedewerkers kunnen diverse opleidingen en cursussen volgen, zoals Basiscursus Preventiemedewerker, Cursus Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), EHBO-training, Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV) en Arbo-adviseurstraining om hun taken effectief uit te voeren.
 4. Bloemendal Arbo – Adviesburo accrediteert preventiemedewerkers en biedt trainingen en advies om hen te ondersteunen bij het waarborgen van een veilige werkomgeving conform de wettelijke richtlijnen.

Wat doet een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever op het gebied van preventie, bescherming en veiligheid en zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Ondersteunen van de werkgever op het gebied van preventie, bescherming en veiligheid

Een preventiemedewerker helpt de baas om te zorgen dat iedereen veilig kan werken. Dit doet hij door samen te werken met de bedrijfsarts en arbodienstverleners. Samen kijken ze naar gevaren en hoe je die kunt stoppen.

Ze maken regels voor een veilige werkplek en leren de werknemers over veilig werken.

Deze medewerker weet veel over gezond werken en de wetten die daarbij horen. Hij geeft advies over hoe je het beste kunt zorgen voor een goede gezondheid op het werk. Ook helpt hij bij het maken van een RI&E.

Dat is een lijst waarop staat wat er mis kan gaan en hoe je dat kunt voorkomen. Zo zorgt hij ervoor dat iedereen weet wat hij moet doen als er iets gevaarlijks gebeurt op het werk.

Zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving

Veiligheid op de werkplek is super belangrijk. De preventiemedewerker maakt plannen om alles veilig te houden. Hij zorgt dat er geen ongelukken gebeuren. Ook kijkt hij of iedereen zich aan de gezondheidsregels houdt.

Als er gevaren zijn, vertelt hij iedereen hoe ze veilig kunnen werken.

Hij maakt ook een RI&E. Dat is een lijst waarop staat wat er mis kan gaan en hoe je dat kunt stoppen. Zo weet iedereen wat ze moeten doen als er iets gebeurt. Door deze dingen blijft het werk gezond en veilig voor iedereen.

Nu gaan we kijken naar wat een preventiemedewerker allemaal moet doen volgens de regels.

Taken en verantwoordelijkheden

Een preventiemedewerker helpt om de werkplek veilig en gezond te houden. Hij zorgt dat iedereen weet hoe ze veilig kunnen werken. Hij kijkt ook naar de risico’s in het bedrijf en hoe die kleiner kunnen worden gemaakt.

Samen met de bedrijfsarts en arbodienst maakt hij plannen om de werkomgeving beter te maken.

Hij heeft een belangrijke baan in het bedrijf. Hij moet vaak nieuwe regels maken voor de veiligheid en gezondheid. Hij weet veel over de wetten voor werkplekken. Zijn werk helpt iedereen om zonder gevaar te werken.

Nu gaan we kijken naar wat een preventiemedewerker moet doen om zijn werk goed te kunnen doen.

Verplichtingen van een preventiemedewerker

– Het is verplicht voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers om een preventiemedewerker aan te stellen.

Verplicht voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten minstens één preventiemedewerker hebben volgens de Arbowet. De preventiemedewerker heeft taken en verantwoordelijkheden om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Het is cruciaal dat deze persoon goed op de hoogte is van de Arbowet en andere relevante regelgeving om deze verplichtingen te vervullen. Bedrijven moeten deze rol serieus nemen voor de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers.

– Opleidingen en cursussen beschikbaar

Geaccrediteerd door Bloemendal Arbo-Adviesburo

Bloemendal Arbo-Adviesburo accrediteert preventiemedewerkers, wat betekent dat ze erkend en gecertificeerd zijn om veiligheidstrainingen te geven en advies te verstrekken. Dit zorgt ervoor dat de preventiemedewerkers de juiste kennis en vaardigheden hebben om hun verantwoordelijkheden te vervullen.

De accreditatie door Bloemendal Arbo-Adviesburo waarborgt de kwaliteit en professionaliteit van de preventiemedewerkers, waardoor zij effectief kunnen bijdragen aan een veilige werkomgeving conform de wettelijke richtlijnen en voorschriften.

Bloemendal Arbo-Adviesburo speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de deskundigheid van preventiemedewerkers, wat cruciaal is voor het handhaven van een veilige werkomgeving en het naleven van de Arbowet.

Opleidingen en cursussen beschikbaar

Er zijn verschillende opleidingen en cursussen beschikbaar voor preventiemedewerkers om hen in staat te stellen hun taken effectief uit te voeren. Hier volgt een overzicht van de beschikbare opties:

 1. Basiscursus Preventiemedewerker: Deze cursus biedt alle fundamentele kennis die nodig is om als preventiemedewerker aan de slag te gaan, inclusief een overzicht van relevante wet- en regelgeving.
 2. Cursus Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E): Preventiemedewerkers leren hoe ze risico’s op de werkplek kunnen identificeren, evalueren en beheersen, in overeenstemming met wettelijke richtlijnen.
 3. EHBO-training: Het verwerven van adequate kennis en vaardigheden op het gebied van eerste hulp is essentieel voor preventiemedewerkers om snel en effectief te kunnen handelen bij noodgevallen.
 4. Cursus Bedrijfshulpverlening (BHV): Dit omvat training in brandbestrijding, evacuatieprocedures en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, waardoor preventiemedewerkers adequaat kunnen reageren in geval van calamiteiten op de werkplek.
 5. Arbo-adviseurstraining: Deze gevorderde training stelt preventiemedewerkers in staat om complexere arbeidsomstandigheden aan te pakken en strategische beleidsmaatregelen te ontwikkelen voor een veilige werkomgeving.

Hoe word je preventiemedewerker?

Word preventiemedewerker door aangewezen te worden door je werkgever en volg de benodigde cursussen en trainingen om de nodige vaardigheden en kennis op te doen. Lees verder voor meer informatie!

Aanwijzing door werkgever

De preventiemedewerker wordt aangewezen door de werkgever binnen het bedrijf. Dit moet gebeuren in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, als die er is. De preventiemedewerker mag een werknemer van het bedrijf zijn en moet beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om deze rol adequaat te vervullen.

Het is verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen volgens de Arbowet, vooral in bedrijven met meer dan 25 medewerkers. De preventiemedewerker werkt nauw samen met de werkgever en andere arbodienstverleners om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen voor alle medewerkers.

Denk aan het volgende: de werkgever wijst de preventiemedewerker aan, dit moet gebeuren in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De preventiemedewerker moet een werknemer van het bedrijf zijn en beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om deze rol adequaat te vervullen.

Benodigde vaardigheden en kennis

Om een effectieve preventiemedewerker te worden, moet men grondige kennis hebben van arbeidsrisico’s en preventieve maatregelen binnen de organisatie. Het is essentieel dat de preventiemedewerker in staat is om gezondheidsrichtlijnen te begrijpen en toe te passen, evenals risico’s en gevaarlijke situaties te beoordelen.

Daarnaast is het noodzakelijk dat de preventiemedewerker op de hoogte is van veiligheidsvoorschriften en bekend is met risicobeoordelingstechnieken. Een goede beheersing van RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is ook van cruciaal belang voor het vervullen van de rol op een effectieve manier en het bevorderen van een veilige werkomgeving.

Cursusmogelijkheden

De cursusmogelijkheden voor het worden van een preventiemedewerker zijn essentieel om de benodigde kennis en vaardigheden te verwerven. Hier zijn enkele beschikbare opties:

 1. Opleidingen aangeboden door erkende Arbo-opleiders zoals Bloemendal Arbo-Adviesburo.
 2. Cursussen gericht op arbeidsrisico’s, preventiemaatregelen en specifieke taken van een preventiemedewerker.
 3. Trainingen over het werken met de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) om gevaren op de werkplek te identificeren.
 4. Workshops over communicatievaardigheden om effectief te kunnen adviseren en informeren binnen de organisatie.
 5. Mogelijkheden voor bij – en nascholing om op de hoogte te blijven van actuele wetgeving en ontwikkelingen.

Rol van Bloemendal Arbo-Adviesburo op het gebied van preventiemedewerker

Bloemendal Arbo-Adviesburo biedt trainingen en advies om preventiemedewerkers te ondersteunen bij het creëren van een veilige werkomgeving. Ze zijn geaccrediteerd en erkend door verschillende instanties en bieden deskundige ondersteuning voor een veilige werkomgeving.

Trainingen en advies

Bloemendal Arbo-Adviesburo biedt trainingen en advies voor preventiemedewerkers om hun kennis en vaardigheden te verbeteren. De trainingen omvatten onderwerpen zoals risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), veiligheid op de werkplek en gezondheid en welzijn van werknemers.

Deze trainingen stellen preventiemedewerkers in staat om effectiever te handelen in het waarborgen van een veilige werkomgeving voor alle medewerkers.

De adviseurs van Bloemendal Arbo-Adviesburo staan klaar om preventiemedewerkers te ondersteunen bij het begrijpen en naleven van de relevante wetgeving en voorschriften met betrekking tot veiligheid op de werkplek.

Geaccrediteerd en erkend

Een preventiemedewerker moet geaccrediteerd zijn door Bloemendal Arbo-Adviesburo, waardoor de deskundigheid en betrouwbaarheid worden gewaarborgd. Dit verzekert dat de preventiemedewerker over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om zijn taken effectief uit te voeren.

De erkenning door Bloemendal Arbo-Adviesburo biedt ook gerichte trainingen en ondersteuning, wat essentieel is voor het waarborgen van een veilige werkomgeving voor alle medewerkers.

Om te zorgen dat de preventiemedewerker voldoet aan de vereisten, moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun preventiemedewerker geaccrediteerd is door Bloemendal Arbo-Adviesburo. Dit is cruciaal voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Ondersteuning voor een veilige werkomgeving

Naast het verzorgen van trainingen en advies, speelt Bloemendal Arbo-Adviesburo een cruciale rol in het ondersteunen van bedrijven bij het creëren van een veilige werkomgeving. De preventiemedewerker heeft de verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving voor alle medewerkers.

Dit omvat het ondersteunen, adviseren en informeren van de organisatie over het handhaven van veilige werkomstandigheden en het naleven van relevante wet- en regelgeving, zoals de Arbowet.

De preventiemedewerker moet goed op de hoogte zijn van arbeidsrisico’s en preventieve maatregelen binnen de organisatie, terwijl hij samenwerkt met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners om een veilige werkomgeving te waarborgen.

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn de verplichtingen van een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker moet ervoor zorgen dat de werknemersveiligheid in het bedrijf goed is. Hij maakt en controleert plannen om risico’s op het werk klein te maken.

2. Wat doet een preventiemedewerker bij een RI&E?

Tijdens een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kijkt de preventiemedewerker welke risico’s er zijn op het werk. Hij bedenkt ook hoe je deze risico’s kunt voorkomen of kleiner kunt maken.

3. Hoe helpt bhvaed.nl preventiemedewerkers?

Bhvaed.nl geeft informatie en hulp aan preventiemedewerkers over hun taken en wat ze moeten doen voor een veilige werkplek.

4. Moet elk bedrijf een RI&E hebben?

Ja, elk bedrijf moet een Risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) hebben. Dit is belangrijk om te weten waar gevaren zijn en hoe werknemers veilig kunnen werken.