Geld
Photo of author

Provada 2023 werd arena voor getouwtrek tussen overheid en markt

VJ Commentaar: Deze negentiende Provada werd een arena voor getouwtrek tussen overheid en markt over wie waar water bij de wijn moet doen om de stilgevallen woningbouw weer op gang te brengen. De partijen prevelen goede wil en pragmatisme, maar houden ondertussen vast aan de eigen belangen, schrijft hoofdredacteur van Vastgoedjournaal Ariana Manduzai.Bron