Geld
Photo of author

Savills IM-ceo Alex Jeffrey ziet grote kansen in private debt vanwege ‘vastgoedrecessie’

De snel stijgende rente drukt de prijzen van vastgoed, maar biedt voor Savills IM ook kansen. ‘Private debt wordt een significant groter aandeel van ons beheerd vermogen. In tijden van stijgende yields ben je liever leningverstrekker dan vastgoedeigenaar’, zegt de ceo van Savills IM Alex Jeffrey in een exclusief interview met VJ. Bron

Leave a Comment