Online winkelen
Photo of author

Voorrangsregels bij een rotonde


Rotondes zijn een belangrijk onderdeel van het wegennetwerk. Ze zijn ontworpen om het verkeer zo veilig en vloeiend mogelijk te laten verlopen. Rotondes kunnen voor veel verkeersdeelnemers echter een bron van verwarring zijn. Daarom is het belangrijk om te weten welke regels er gelden bij het naderen van een rotonde. 

Bijzondere aandacht gaat naar de voetgangers

De meest gebruikelijke regel is dat het verkeer dat op de rotonde aankomt voorrang heeft boven het verkeer dat vanaf de rotonde gaat. Dit betekent dat de bestuurders die op de rotonde rijden voorrang hebben op de bestuurders die de rotonde willen verlaten. Daarnaast hebben voetgangers op rotondes ook voorrang op alle andere verkeersdeelnemers. Er zijn ook andere situaties waarin bestuurders voorrang hebben, zoals bij het zogenaamde ‘haaientanden’-systeem. Bij het ‘haaientanden‘-systeem hebben bestuurders die over een rechte weg komen voorrang boven bestuurders die over een afbuigende weg komen. Op deze manier wordt voorkomen dat bestuurders elkaar in de haren vliegen op de rotonde. 

Borden geven uitzonderingen aan

Het is ook belangrijk om te weten dat je altijd linksom moet rijden op een rotonde, tenzij anders is aangegeven. Ook moet je ervoor zorgen dat je niet te hard rijdt op de rotonde, omdat dit een gevaar voor andere verkeersdeelnemers kan betekenen. Er zijn ook situaties waarin je rechtdoor mag rijden op een rotonde, zoals wanneer je een gele bord met een pijl naar rechts ziet staan. In dergelijke situaties heeft het verkeer dat vanaf de rotonde komt voorrang. Het is belangrijk dat bestuurders de regels volgen bij het naderen van een rotonde om zo het verkeer zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.

Door voorrang te geven aan andere verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en bestuurders die vanaf de rotonde komen, en door het ‘haaientanden’-systeem toe te passen, kan verwarring worden voorkomen. Als iedereen zich aan de regels houdt, kan iedereen veilig en zonder problemen door de rotonde rijden.

https://www.10beste.com/voorrangsregels-bij-een-rotonde/