Nieuws
Photo of author

Waaraan moet een goede bedrijfsadministratie voldoen?


Wat valt er allemaal onder bedrijfsadministratie? 

Bedrijfsadministratie omvat een breed scala aan taken en processen die nodig zijn om de financiën van een bedrijf te beheren en documenteren. Hier zijn de belangrijkste onderdelen die onder bedrijfsadministratie vallen: 

Financiële administratie 

De financiële administratie van een bedrijf omvat het bijhouden van alle transacties, zoals de betalingen aan leveranciers, de ontvangsten van uw klanten en de uitgaven die u voor de zaak maakt. Om een duidelijk beeld van de inkomsten- en uitgaven te krijgen wordt een financieel overzicht gemaakt in de vorm van een balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht. 

Boekhouding 

De boekhouding vormt een belangrijk onderdeel van de financiële administratie en omvat onder andere het bijhouden van journaalposten, het opstellen van grootboekrekeningen en het voorbereiden van financiële rapporten. 

Voorraadbeheer 

Verkoopt uw bedrijf fysieke producten? Bijvoorbeeld bedrijven in de detailhandel, e-commerce, horeca of logistiek en transport. Dan is het hebben van een geordend voorraadbeheer onmisbaar. Voorraadbeheer houdt in dat alle voorraadniveaus worden bijgehouden en de inkomende en uitgaande voorraad wordt beheerd. 

Belastingaangiftes 

Natuurlijk moet uw bedrijf ook voldoen aan belastingverplichtingen, zoals het doen van belastingaangiftes. Denk hierbij aan de inkomstenbelasting, de omzetbelasting (btw), loonbelasting en de vennootschapsbelasting. 

Facturering en crediteuren- en debiteurenbeheer 

Ieder bedrijf wil dat haar klanten op tijd de factuur betalen. Daar komt de facturering en het debiteurenbeheer bij kijken. Dit omvat het hele proces van het opstellen en versturen van facturen naar klanten tot aan het beheren van openstaande betalingen en achterstallige rekeningen. Daarnaast krijgt u te maken met crediteurenbeheer, ofwel het beheer van de betalingen aan leveranciers en andere crediteuren, zodat u zelf de rekeningen op tijd betaalt. 

Rapportage en analyse 

Om erachter te komen hoe uw bedrijf presteert en waar er nog valt te verbeteren is het belangrijk financiële rapporten en analyses uit te voeren. Deze helpen u om de prestaties van uw bedrijf te beoordelen en het maken van toekomstige beslissingen. 

Kenmerken van een goede bedrijfsadministratie 

Een goede en geordende bedrijfsadministratie vormt het fundament van iedere succesvolle onderneming en kenmerkt zich door een aantal zaken. Bekijk de belangrijkste kenmerken van een goede bedrijfsadministratie hieronder. 

Nauwkeurigheid en tijdigheid 

Een van de belangrijkste kenmerken van een goede bedrijfsadministratie is nauwkeurigheid. Fouten in uw administratie kunnen leiden tot verkeerde beslissingen en in het ergste geval tot financiële problemen. Bovendien is tijdigheid van groot belang. Het regelmatig bijwerken van uw administratie zorgt ervoor dat u altijd over de actueelste informatie beschikt, wat u helpt om snel te reageren op plotselinge veranderingen in de markt. 

Organisatie van documenten 

Het bewaren van bonnetjes en facturen in een schoenendoos is verleden tijd. Ga voor een goed georganiseerd digitaal systeem voor het opslaan en beheren van belangrijke documenten. 

Tijdige evaluaties en optimalisaties 

De behoeften van uw bedrijf veranderen continu, en daarom is het belangrijk om uw administratieve processen regelmatig te evalueren en te optimaliseren. Identificeer knelpunten en inefficiënte gebieden en zoek naar manieren om ze te verbeteren. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van administratieve technologie en pas deze toe als ze waarde kunnen toevoegen aan uw bedrijf. 

Bedrijfsadministratie opzetten 

Voor een goed georganiseerd en succesvol bedrijf is het opzetten van een effectieve bedrijfsadministratie van onschatbare waarde gebleken. Hoewel veel bedrijven ervoor kiezen om hun administratie intern te beheren, kan het uitbesteden van de volledige bedrijfsadministratie- en boekhouding aan een boekhouder aanzienlijke voordelen bieden. 

Voordelen uitbesteden volledige boekhouding 

Een goede boekhouder beschikt over de expertise en ervaring om complexe financiële taken efficiënt uit te voeren, waardoor ondernemers zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten en bedrijfsgroei. Bovendien kan het uitbesteden van de administratie

kostenbesparend zijn, omdat het de noodzaak van interne administratieve medewerkers en de bijbehorende overheadkosten kan verminderen. 

Door samen te werken met een professionele boekhouder van Boekhouders.nl kunt u als ondernemer gemoedsrust krijgen, wetende dat hun financiële zaken in deskundige handen zijn, terwijl u zich kunt concentreren op het opbouwen en laten groeien van uw bedrijf.

https://www.dezaak.nl/partner-content/waaraan-moet-een-goede-bedrijfsadministratie-voldoen/