Online winkelen
Photo of author

Wat is een SDE subsidie?


Door heel wat bedrijven wordt er tegenwoordig voor gekozen om een stevige investering te doen in bijvoorbeeld hernieuwbare energie. Het spreekt evenwel voor zich dat ondernemingen hierdoor vaak geconfronteerd worden met aanzienlijke financiële uitdagingen. Niet zelden heeft dit als gevolg dat bedrijven er finaal voor kiezen om de geplande aanpassingen toch niet te gaan doorvoeren. Daarnaast is het eveneens mogelijk dat slechts een gedeeltelijke toepassing van de verduurzamingswerken gaat doorvoeren. Om dit probleem enigszins tegen te kunnen gaan is het zo dat de overheid een zogenaamde SDE subsidie in het leven heeft geroepen. Wat je precies dient te weten over de werking van deze subsidie laten we je zeer graag hieronder ontdekken.

Wat houdt de SDE subsidie precies in?

De SDE subsidie moet een stimulans bieden voor bedrijven evenals non-profit instellingen in Nederland om niet alleen hun energievoorziening duurzamer te maken, maar ook om hun CO2-uitstoot te beperken. Voor deze subsidieregeling geldt dat ze helemaal niet nieuw is, integendeel. Ze werd dan ook al in het leven geroepen in het jaar 2008. Sindsdien werd er op verschillende tijdstippen wel voor gekozen om er verschillende aanpassingen aan door te voeren. De op moment van schrijven laatste aanpassing gebeurde in het jaar 2020. In eerste instantie was de SDE subsidie specifiek bedoeld voor de opwekking van alternatieve energie, maar tegenwoordig is dat dus niet langer zo. Dit maakt de subsidie in principe alleen maar nog belangrijker. 

Waarom bestaat deze subsidie eigenlijk?

Zoals de informatie in de inleiding van deze pagina al duidelijk maakte is het zo dat veel bedrijven, zeker in deze economisch uitdagende tijden, tegen het probleem aanlopen dat ze de geplande verduurzaming van hun bedrijf niet meer kunnen doorvoeren. Toch is het onder meer voor ons klimaat van cruciaal belang dat dit wel degelijk kan gebeuren. Bovendien zijn dergelijke investeringen ook een uitstekende meerwaarde voor de economie. Elk jaar opnieuw is het namelijk zo dat er door de overheid een behoorlijk budget voor wordt voorzien. In het jaar 2023 werd er alleen al voor het kunnen verstrekken van deze subsidie een budget voorzien van zo’n slordige 8 miljard euro.

Hoe wordt de hoogte van de subsidie bepaald? 

Van belang om rekening mee te houden bij het aanvragen van de SDE subsidie is dat de subsidie die wordt aangeboden wordt bepaald door verschillende (variabele) factoren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld onder meer om de energieprijs. Het spreekt voor zich dat deze er bekend om staat aanzienlijke schommelingen door te maken waardoor ze een niet mis te verstane invloed heeft op de waarde van de subsidie waar je op kan rekenen. Des te hoger de energieprijs is des te minder subsidie je zal ontvangen. Dat lijkt vreemd, maar dat is het natuurlijk niet. In dat geval is het namelijk zo dat je meer zal ontvangen van je energieafnemer. Is er sprake van een lagere energieprijs? In dat geval zal de subsidie je dus meer financieel tegemoet kunnen komen. Ook andere factoren beïnvloeden de uitgekeerde waarde van de SDE subsidie. Dit geldt dan bijvoorbeeld voor het moment van aanvraag evenals voor het bedrag dat is vereist. Klik hier als je wilt weten wat een SEEH subsidie inhoudt.

https://vintagewonen.nl/wonen/wat-is-een-sde-subsidie/