Nieuws
Photo of author

Weekoverzicht #16 2024 | De Zaak


Mkb-winstvrijstelling opnieuw omlaag

Het midden- en kleinbedrijf komt verder onder druk te staan als de voorstellen in de Voorjaarsnota 2024 van het demissionaire kabinet doorgaan. Dat stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Vooral de voorgestelde verhoging van energiebelastingen en CO2-heffing zijn een doorn in het oog. Een ander punt van kritiek is de verdere verlaging van de mkb-winstvrijstelling. In 2024 is die 13,31 procent van de winst en in de Voorjaarsnota wordt voorgesteld de mkb-winstvrijstelling met ingang van 2025 te verlagen naar 12,03 procent.

Bij VNO-NCW en MKB-Nederland heerst de angst dat deze maatregelen zullen leiden tot een investeringsstop en stagnatie binnen het mkb. “Wij zoeken stabiliteit en voorspelbaarheid. Onze leden staan voor grote investeringen en moeten duidelijkheid hebben”, aldus de werkgeversorganisaties. Ze pleiten voor beter doordachte plannen in de definitieve begroting om te voorkomen dat mkb’ers disproportioneel bijdragen aan het dichten van financiële gaten.

Advies van De Zaak: blijf proactief in het volgen van de ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota 2024. De voorgestelde fiscale wijzigingen kunnen grote impact hebben op je bedrijfsvoering. Overweeg scenario’s voor financiële planning onder deze nieuwe voorwaarden en zoek advies bij financiële experts om strategisch voorbereid te zijn.

Toekomst zzp’ers onzeker: 1 op de 5 stopt binnen vijf jaar

Het zzp-landschap lijkt de komende jaren razendsnel te gaan veranderen: een op de vijf zelfstandigen verwacht binnen vijf jaar te stoppen met ondernemen. Dit blijkt uit recent onderzoek onder 400 zzp’ers. Bijna een derde van de zelfstandigen twijfelt over hun toekomst als ondernemer. Regelgeving, zoals de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en strenge maatregelen tegen schijnzelfstandigheid, worden als grote belemmeringen gezien.

Het werven van nieuwe klanten en het creëren van een stabiel inkomen zijn voor veel zzp’ers grote uitdagingen. Bijna een kwart heeft geen financiële buffer, waardoor zelfs een korte periode zonder inkomsten tot problemen kan leiden.

Advies van De Zaak: wees realistisch over de onzekerheid die het freelancen met zich meebrengt. Hoewel de vrijheid en het potentieel voor een hoger inkomen aantrekkelijk zijn, is de realiteit soms weerbarstig. Merk je als zzp’er dat het ondernemen niet lukt? Volg dan dit stappenplan, zodat je soepel verder kunt naar de volgende fase in je leven

Bedrijven houden hand op de knip. De oorzaken en oplossingen

Veel ondernemers ervaren belemmeringen bij het plegen van investeringen. Vooral de hoge kosten van financiering vormen vaak een struikelblok. Dit blijkt uit de meest recente Conjunctuurenquête van het CBS van maart 2024. Vooral in de industrie en de sectoren vervoer en opslag zijn ondernemers terughoudend met investeren.

Toch blijft bij veel ondernemers de blik op de toekomst gericht. Ongeveer 88 procent van de bedrijven investeert om toekomstbestendig te blijven, met technologie en innovatie als voornaamste investeringsgebieden.

Advies van De Zaak: laat hoge financieringskosten je niet weerhouden van essentiële investeringen. Overweeg alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, leasing of non-bancaire leningen. Misschien kun je familie of vrienden om hulp vragen. Verken ook overheidsregelingen en subsidies die investeringen kunnen ondersteunen.

Belastingvoordeel elektrische auto’s verlengd tot 2031

Goed nieuws voor wie elektrisch rijdt of overweegt over te stappen: het belastingvoordeel op motorrijtuigenbelasting (MRB) voor elektrische auto’s blijft langer behouden dan verwacht. Volgens de recente Voorjaarsnota van het demissionaire kabinet wordt de huidige vrijstelling geleidelijk afgebouwd tot 2031 – in plaats van de eerdere stopzetting in 2026.

Vanaf 2025 start deze afbouw, wanneer eigenaren van elektrische auto’s 25 procent MRB gaan betalen. Dit percentage stijgt naar 60 procent in 2026, naar 65 procent in 2029, 70 procent in 2030 en in 2031 valt het voordeel volledig weg.

De verlenging is een strategische zet om de overstap naar elektrisch rijden aantrekkelijker te maken en de verkoop van deze voertuigen te stimuleren. Elektrische wagens zijn vaak een paar honderd kilo zwaarder dan een soortgelijke wagen op brandstof en zouden zonder voordeel in een hogere MRB-categorie vallen.

Advies van De Zaak: dit is een goed moment om na te denken over de transitie naar elektrische voertuigen. Met het verlengde belastingvoordeel op de motorrijtuigenbelasting kun je aanzienlijk besparen op operationele kosten.

https://www.dezaak.nl/weekoverzicht/weekoverzicht-16-2024/