Nieuws
Photo of author

Weekoverzicht #22 2023 | De Zaak


Nieuwe pensioenwet vanaf 1 juli. Wat kun je als ondernemer doen?

De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Hierdoor is de weg vrij voor de grootste hervorming van het pensioenstelsel in de geschiedenis van Nederland. Er staat veel op het spel, aangezien werkenden gezamenlijk zo’n 1500 miljard hebben gespaard. 

Het oude stelsel was gebaseerd op een gezamenlijke pot. Voor werknemers die geld in deze pot stopten, hield het pensioen in dat ze na hun loopbaan hun deel zouden ontvangen. Dit gaat veranderen. In het nieuwe stelsel betaalt iedereen voor zijn eigen pensioen. Deelnemers van pensioenfondsen krijgen een individuele rekening waarop ze kunnen zien wat ze hebben ingelegd en hoeveel pensioen ze kunnen verwachten onder verschillende scenario’s. 

De Wet toekomst pensioenen gaat officieel al op 1 juli in. Dit betekent niet dat alles meteen verandert. Er komt eerst een overgangsfase waarin werkgevers en werknemers afspraken maken over aanpassingen in hun pensioenregeling. Vervolgens zullen pensioenuitvoerders deze afspraken uitvoeren. 

Omdat dit een enorm administratief project is, zijn er veel zorgen of dit gaat lukken. Op de krappe arbeidsmarkt is het de vraag of er voldoende mensen beschikbaar zijn om deze overgang bij alle fondsen en uitvoerders te regelen. Om meer tijd te geven, heeft minister Schouten de uitvoeringsdeadline verschoven van 1 januari 2027 naar 2028. 

De vraag is dan ook: moet je als ondernemer nu actie ondernemen? Als je als werkgever aangesloten bent bij een cao, hoef je voorlopig niets te doen. Allereerst zijn de pensioenaanbieders en vakbonden aan zet. Als je als ondernemer zelf de pensioenen van je werknemers regelt, heb je straks de keuze om nieuwe pensioenafspraken te maken of te kiezen voor een overgangsregeling. 

Met al deze veranderingen op komst, is het wel verstandig om eens te gaan praten met een pensioenadviseur. Dat geldt ook voor zzp’ers. In het nieuwe systeem mogen zij meer belastingvrij sparen voor hun pensioen via de zogenaamde derde pijler. In dit artikel leggen we uit hoe je de Belastingdienst maximaal laat meebetalen aan je pensioen. Bovendien mogen pensioenfondsen experimenteren met deelname van zelfstandigen aan hun werknemerspensioenfondsen. 

Advies van De Zaak: Het is op dit moment erg lastig om de gevolgen van de nieuwe wet te overzien. Die onzekerheid kan werknemers onrustig maken. Als werkgever kun je die zorgen deels wegnemen met goede informatie. Als je er zelf te weinig van weet, kun je verwijzen naar officiële overheidskanalen en pensioenfondsen. Sowieso kan het in deze tijd geen kwaad om op de hoogte te blijven van de achtergronden van pensioen en de nieuwe wet. In dit artikel praten we je helemaal bij. 


Meer inspecties door de Belastingdienst. Hoe ga je hiermee om?

In 2022 heeft de Belastingdienst meer inspecties uitgevoerd op zakelijke administraties dan in 2021. Na in totaal 8707 boekenonderzoeken (tegenover 7094 een jaar eerder) hebben bedrijven en instellingen bijna € 840 miljoen extra aan belastingen aangegeven. 

De toename van de inspecties is het gevolg van een verzoek van Tweede Kamerleden, nadat duidelijk werd dat het aantal boekenonderzoeken sinds 2016 sterk is gedaald. We zijn nog lang niet op het niveau van 2019, toen belastinginspecteurs meer dan 16.900 onderzoeken uitvoerden. De meeste onderzoeken (8.089) vonden plaats bij mkb’ers. Dat is niet vreemd, omdat het mkb veruit de meeste Nederlandse bedrijven omvat. 

De Belastingdienst voert een controle uit als er twijfel bestaat over de juistheid van de aangifte. Inspecteurs komen langs bij een onderneming om de administratie te controleren. De fiscus onderzoekt onder andere de aangiften voor loonheffing, omzetbelasting en winst- of vennootschapsbelasting. Zo’n onderzoek wordt altijd vooraf aangekondigd. 

Advies van de Zaak: Hoewel de Belastingdienst vaker controleert, is de kans op een boekenonderzoek nog steeds klein (minder dan 1 procent voor kleine ondernemingen en 2,5 procent voor middelgrote bedrijven). Toch is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op een mogelijke inspectie. In dit artikel leggen we uit hoe je het best kunt omgaan met een inspecteur die je boeken doorzoekt.


Waarom ondernemers kiezen voor duurzaamheid met subsidie 

In 2022 hebben bedrijven meer geïnvesteerd in duurzame bedrijfsmiddelen met behulp van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). 

Het totale belastingvoordeel voor ondernemers bedroeg € 229 miljoen, bijna een verdubbeling vergeleken met 2021. Meer dan de helft van alle aanvragen was gericht op investeringen in duurzame mobiliteit. Vooral elektrische bestelauto’s waren populair.

Met de Vamil-regeling kunnen bedrijven 75 procent van een investering op willekeurige momenten afschrijven. De MIA-regeling biedt een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Dankzij de verhoogde MIA-aftrekpercentages vanaf 2022 kunnen ondernemers extra belastingvoordeel behalen. In dit artikel vind je meer informatie over MIA en Vamil.

Subsidies als MIA en Vamil maken verduurzamen haalbaarder voor ondernemers. Hoewel de aanvraag en uitvoering in eerste instantie moeite en geld kost, zal het zich op de lange termijn zeker terugbetalen. Vooral gezien de huidige gasprijzen en stijgende grondstofkosten, is een investering in duurzaamheid vaak binnen enkele jaren terugverdiend.

Advies van de Zaak: In een economie die razendsnel verduurzaamt, kan geen merk of bedrijf achterblijven. Consumenten streven naar duurzaamheid en politici komen met wetgeving. Door nu actie te ondernemen, bereid je je zaak voor op de toekomst. Subsidie is een welkome financiële ondersteuning. Maar waar moet je op letten bij het aanvragen ervan?  Deze 9 tips helpen je op weg.

https://www.dezaak.nl/magazine/weekoverzicht/weekoverzicht-22-2023/