Nieuws
Photo of author

Weekoverzicht #39 2023 | De Zaak


Wijzigingen in de begroting 2024 – De belangrijkste punten voor ondernemers

Deze week is de Tweede Kamer het eens geworden over een aantal wijzigingen van de op Prinsjesdag door het demissionaire kabinet ingediende begroting. We noemen de maatregelen die vooral ondernemers raken.

Geen verhoging brandstofaccijnzen 2024

De accijnsmaatregel kost naar schatting 1,2 miljard euro en dit geld moet komen van de resterende budgetten die op de plank zijn blijven liggen bij diverse ministeries. Eventuele extra aardgasbaten moeten ook hiervoor worden ingezet. Als dat niet voldoende blijkt te zijn wil de Kamer gebruikmaken van het Nationaal Groeifonds. Een fonds dat bedoeld is om innoverende ondernemingen te helpen met investeringen die niet op een andere wijze gefinancierd kunnen worden en die bijdragen aan de economie van morgen.

Minimumloon omhoog en kinderopvangtoeslag omhoog

Het wettelijk minimumloon moet met ingang van 2024 met 1,7 procent extra verhoogd worden. Daarnaast gaat de kinderopvangtoeslag omhoog, zodat ouders zelf minder geld bij hoeven te leggen en aan het werk kunnen blijven. Alles bij elkaar kosten de maatregelen 2 miljard euro extra. De rekening daarvoor wordt met name neergelegd bij het bedrijfsleven. 

Het plan is dat bedrijven belasting gaan betalen als zij van hun winst eigen aandelen inkopen. Dat levert volgens de partijen 1,2 miljard euro op. Daarnaast wordt de bankenbelasting dusdanig verhoogd dat die 350 miljoen euro extra opbrengt. Ook inkomsten uit vermogen en deelnemingen in bedrijven worden zwaarder belast, wat nog eens 450 miljoen euro in het laatje moet brengen.

Advies van de Zaak: We zullen eerst maar eens zien of deze voorgestelde maatregelen allemaal werkelijkheid gaan worden. Dat hangt onder meer af van de financiële dekking en of de meerderheid van de Eerste Kamer akkoord zal gaan met de wijzigingsvoorstellen. De belastingsheffing voor ondernemingen die eigen aandelen inkopen zou gelijk moeten zijn aan de belasting op het uitkeren van dividend. De vraag is natuurlijk of ondernemers dan überhaupt nog eigen aandelen gaan inkopen. En als dat niet gebeurt, komt er ook geen extra geld beschikbaar.


Thuiswerkwet niet door Eerste Kamer. Wat houdt dat in de praktijk in?

De Wet werken waar je wilt, ook wel ‘Thuiswerkwet’ genoemd, is net niet door de Eerste Kamer gekomen. Het doel van het initiatiefwetsvoorstel van Van Weyenberg en Maatoug was dat een thuiswerk- of werkplek verzoek van een werknemer hetzelfde behandeld werd als verzoeken over arbeidsduur en werktijden. Tegenstanders betwijfelden de noodzaak van de wet.

Anderen vreesden te veel regeldruk voor werkgevers. Eerste Kamerlid Robert van Gasteren (BBB) vond dat het wetsvoorstel niets toevoegde: ‘Een oplossing voor een niet bestaand probleem. Je moet dit soort zaken in een cao of met een ondernemingsraad regelen.’ De vakbond FNV noemt de afwijzing van de wet ‘cynisch’ en een ‘gemiste kans’ en zegt dat ‘De Kamer om partijpolitieke redenen een kans heeft laten liggen die voor veel werknemers een noodzakelijke verbetering van hun arbeidsomstandigheden was.’

Advies van De Zaak: Dat de ‘Thuiswerkwet’ nu niet door de Eerste Kamer is gekomen, betekent niet dat flexibel werken de norm is geworden in het bedrijfsleven. Als werkgever heb je nu een secundaire arbeidsvoorwaarde in handen die je kunt bieden aan je (nieuwe) medewerkers.


Vanaf 1 oktober geldt belasting voor zware motorrijtuigen. Wat betekent dat?

Vanaf 1 oktober 2023 treedt het Kaderbesluit Belasting Zware Motorrijtuigen (BZM) in werking. Voor die tijd waren bepaalde zware motorrijtuigen uitgesloten van belastingplicht. Dit betekent dat ondernemers mogelijk bzm moeten gaan betalen vanaf 1 oktober 2023. 

Je betaalt bzm als je je vrachtauto(combinatie) op de autosnelweg wilt gebruiken en voldoet aan beide volgende voorwaarden:

  • Het motorrijtuig is bestemd of wordt gebruikt voor het vervoeren van goederen.
  • De toegestane maximummassa van de vrachtauto(combinatie) is 12.000 kg of meer.

Je moet aangifte doen voordat je met de auto de weg opgaat. Het aantal assen bepaalt het BZM tarief. Als je niet of te laat betaalt, kun je een naheffingstoeslag krijgen.

Motorrijtuigen waarvoor je als ondernemer vrijstelling BZM kunt krijgen zijn:

  • Motorrijtuigen van defensie.
  • Motorrijtuigen van de politie, brandweer of een bedrijf met een eigen bedrijfsbrandweer.
  • Motorrijtuigen die behoren tot de bedrijfsvoorraad van een erkende handelaar of herstelbedrijf
  • Motorrijtuigen voor aanleg en onderhoud van wegen.
  • Motorrijtuigen van kermis- of circusexploitanten.

Advies van de zaak: We betalen als eigenaar van een auto, zakelijk of privé allemaal belasting. De hoogte van de belasting is afhankelijk van veel factoren. Vanaf oktober moet je als eigenaar van een vrachtwagencombinatie die op de weg rijdt nu ook belasting zware motorrijtuigen (bzm) betalen. Op zich een redelijke belasting. De hoogte van de belasting hangt samen met het aantal assen van het voertuig.


Onveilige situaties op de werkvloer nemen toe. Wat kun je zelf ondernemen?

Aanhoudende personeelstekorten binnen het MKB leiden steeds vaker tot onveilige situaties op de werkvloer. Dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan capaciteit en onvoldoende deskundigheid over veilig werken. Wat kun je als ondernemer zelf doen om die veiligheidsrisico’s te beperken?

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) waarschuwt voor toenemende onveiligheid bij bedrijven in het mkb. Door het aanhoudende personeelstekort zijn er te weinig medewerkers beschikbaar of mensen zonder de vereiste opleiding of ervaring. Zo zijn er regelmatig incidenten als aanrijdingen en vallen van hoogte. 

Advies van De Zaak: Zakelijk verzekeren kost geld, maar het voorkomt een hoop (financiële) ellende. Lees hier hoe je je als ondernemer kunt beschermen tegen bedrijfsongevallen. Verdiep je als ondernemer in de ongevallenrisico’s waarvoor jij als werkgever aansprakelijk bent. Ben jij actief in een risicovolle branche als de bouw, transport of logistiek? Mkb-bedrijven zijn verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Zorg vervolgens voor een plan van aanpak om de risico’s van het werk te beperken. In de Arbowet en regelgeving staat veel informatie over veiligheid en maatregelen voor sectoren met een hoger risico op ongevallen.

https://www.dezaak.nl/weekoverzicht/weekoverzicht-39-2023/

Leave a Comment