Nieuws
Photo of author

Weekoverzicht #40 2023 | De Zaak


Aanscherping bedrijfsopvolgingsregeling per 2024. Maak nu nog gebruik van maximaal belastingvoordeel

De regering gaat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) de komende jaren versoberen. De eerste wijzigingen gaan in op 1 januari 2024 en voor 2025 staan verdere aanscherpingen gepland.

De uitkleding van de BOR heeft gevolgen voor ondernemers die fiscaalvriendelijk het stokje willen doorgeven aan de volgende generatie. Over een deel van de waarde van het familiebedrijf hoeft door de regeling geen erf- of schenkingsbelasting te worden afgedragen.

Alleen blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau dat veel bedrijven ook zonder de BOR niet direct in financiële problemen komen. Dus besloot de regering de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) te versoberen.

Deze maatregelen staan gepland:

  • 1 januari 2024: Verhuurd vastgoed geldt per definitie niet meer als ondernemingsvermogen, maar als beleggingsvermogen. Verhuurd vastgoed schenken met toepassing van de BOR is vanaf dan niet meer mogelijk.
  • 2025: De vrijstelling in schenk- en erfbelasting wordt aangepast, zodat 100 procent van de going concern-waarde tot € 1,5 miljoen wordt vrijgesteld. Het tarief voor ondernemingsvermogen boven € 1,5 miljoen wordt zo verhoogd van 3,4 naar 6 procent. Deze maatregel zal vooral grotere (familie)bedrijven raken.

 

Advies van De Zaak: Overweeg je om je bedrijf met toepassing van de BOR over te dragen? Dan kan het slim zijn om dit proces te versnellen. In dit artikel vertellen we meer over de BOR. Je vindt er ook de BOR-calculator van De Zaak, waarmee je de waarde van je bedrijf en wat dat inhoudt voor de erfbelasting bij gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsregeling kunt uitrekenen.


Btw-tip: zo laat je geen geld liggen bij niet-betaalde facturen

Veel ondernemers sturen weleens een factuur die niet of gedeeltelijk betaald wordt. Vervelend natuurlijk, en het liefst laat je zulke zaken snel achter je. Toch is het goed om te controleren of je bij een aangifte omzetbelasting de btw van de niet-betaalde factuur al hebt betaald.

Is dat wel zo? Dan kun je de onterecht betaalde btw terugvragen bij de Belastingdienst. Je moet wel kunnen aantonen dat de factuur ‘oninbaar’ is. Zodra je dit hebt gedaan, vergeet dan niet om de onbetaalde factuur ook in je boekhouding aan te passen

Advies van De Zaak: Het derde kwartaal zit erop, tijd voor de btw-aangifte. In deze checklist zetten we op een rij waar je in 2023 op moet letten.


Een cyberaanval kost mkb’ers gemiddeld € 270.000. En toch blijven ondernemers de risico’s onderschatten.

Een cyberaanval overkomt ons niet. Ons bedrijf is te klein of niet interessant genoeg. Veel ondernemers denken nog steeds dat cybercriminelen hun zaak niet zullen raken. Dat blijkt uit de top 3 van cyberkwetsbaarheden voor mkb-bedrijven

Die laconieke houding is vreemd als je bedenkt dat een cyberincident een mkb-bedrijf in Nederland gemiddeld zo’n € 270.000 kost. Naast een te optimistische kijk hebben de meeste mkb-bedrijven de basismaatregelen niet op orde. Een antivirusoplossing of regelmatige back-up zijn vaak wel geregeld, maar aanvullende beveiligingsmaatregelen die vandaag de dag nodig zijn ontbreken. 

Tot slot is het bewustzijn bij medewerkers over wat te doen bij een cyberincident volgens de onderzoekers vaak niet op orde.

Advies van De Zaak: Cyberaanvallen kunnen elk bedrijf treffen, ongeacht de grootte. Ook voor kleine en middelgrote ondernemers is het van vitaal belang om cyberbeveiliging serieus te nemen en je bedrijf te beschermen tegen digitale dreigingen. In dit artikel leggen we uit hoe je in 5 stappen je bedrijf wapent tegen cybercriminelen.


Mkb’ers betalen meer rente dan grote bedrijven. Wat zijn de opties voor betaalbare financiering?

Geld lenen is voor Nederlandse mkb-ondernemers 0,3 tot 0,8 procentpunt duurder dan voor grote bedrijven. Ook vergeleken met andere Europese landen is de rente voor het mkb hoog. 

Voor een deel is dat het gevolg van te weinig concurrentie in de Nederlandse bankensector. Het aantal banken waarmee Nederlandse mkb’ers zakendoen is het laagste in Europa. Volgens analisten verslechtert dat waarschijnlijk de onderhandelingspositie van ondernemers. 

Demissionair minister Micky Adriaansens (EZK) vindt dat er actie is nodig om de markt voor mkb-financiering te verbeteren. Afgelopen week ontvouwde ze haar strategie om ‘het beste mkb-financieringsklimaat van Europa te creëren.’

Om het voor kleine ondernemingen makkelijker te maken passende financiering te vinden, heeft ze stichting MKB Financiering opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een financieringshub. Dat moeten platform worden waarop ondernemers financiers kunnen vergelijken.

Andere onderdelen van de strategie zijn een gevarieerd publiek en privaat financieringsaanbod, een geprofessionaliseerde alternatieve financieringsmarkt, adequate ondersteuning voor ondernemers en het verbeteren van de data over de mkb-financieringsmarkt.

Advies van De Zaak: Voor veel Nederlandse mkb-ondernemers is het krijgen van betaalbare financiering een knelpunt. Met de huidige rentetarieven, die hoger liggen dan voor grote bedrijven, moet je slimme keuzes maken en alle opties goed onderzoeken. In dit artikel vertellen we je meer over de mogelijkheden en geven we je een overzicht van de verschillende vormen van financiering. 

https://www.dezaak.nl/weekoverzicht/weekoverzicht-40-2023/