Nieuws
Photo of author

Welzijn op de werkvloer. 7 tips voor een gezonde levensstijl in je bedrijf


De voordelen van vitale werknemers

Met mag duidelijk zijn dat het veel voordelen heeft vitale werknemers te hebben. Fitte medewerkers zijn:

  • Productiever
  • Gemotiveerder
  • Positiever
  • Tevredener

Gezonde medewerkers hebben meestal meer plezier in hun werk en zijn dus uiteindelijk van meer waarde voor de werkgever. En natuurlijk is het voor henzelf fijn dat ze gezonder zijn.

Het belang van duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema op de Nederlandse arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid gaat over gemotiveerde en gezonde werknemers die flexibel meebewegen met veranderingen op de arbeidsmarkt, tijdens hun hele loopbaan. Een belangrijk en actueel aandachtspunt voor jou als werkgever.

Gezond naar het pensioen

Je kunt het best een preventieve aanpak hanteren. Een aanpak waarbij je een ongezonde leefstijl afraadt en gezond gedrag beloont. Op die manier is de kans het grootst dat je vitale medewerkers hebt die gezond hun pensioenleeftijd bereiken.

Tips voor een gezonde leefstijl en meer vitaliteit

De invloed die jij als werkgever op je werknemers hebt, is natuurlijk beperkt. Je hebt geen zicht op wat iemand in zijn of haar privétijd doet. Maar onderschat je bijdrage aan een gezonde leefstijl niet. Want medewerkers brengen relatief veel tijd door op de werkvloer. En op wat er op de werkvloer gebeurt, kun je natuurlijk wel gedeeltelijk bepalen. Doe je voordeel met onderstaande tips. Een preventieve aanpak werkt altijd het beste!

Tip 1: zorg voor een gezonde werkplek

Je wilt voorkomen dat je medewerkers gezondheidsklachten krijgen doordat de werkplek niet in orde is. Werkgevers hebben de verplichting om een gezonde werkplek te creëren, die voldoet aan de regels van de Arbowet. Dus bijvoorbeeld:

  • Voldoende bewegingsruimte
  • Ergonomische uitrusting
  • Afwisseling bij beeldschermwerk

Waar het om gaat: gezond werken is belangrijk. Daarom moeten bedrijven een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitvoeren. Een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) helpt om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Je bent als werkgever verplicht je werknemers een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan te bieden.

Thuiswerken

Vergeet werknemers die thuiswerken niet. Bij de meeste bedrijven is hybride werken de norm geworden, dus het is belangrijk om ook te checken of de thuiswerkplek de gezondheid van je medewerker optimaal beschermt.

Tip 2: werk aan een prettige werkomgeving

De werkomgeving omvat de plek waar iemand werkt, maar ook de sfeer op het werk. Het werkplezier is in grote mate afhankelijk van hoezeer iemand zich op het gemak voelt op de werkvloer. Fijne collega’s, je gerespecteerd voelen en werkgeluk gaan hand in hand.

Investeer dus voldoende tijd in teambuilding en ontspanning, zodat werknemers graag met elkaar omgaan en goed samenwerken. Grijp in als je merkt dat er iemand gepest wordt. Je kunt dit ook doen door workshops over dit soort onderwerpen te organiseren.

Tip 3: schakel extra personeel in bij structurele drukte

Gezonde stress is geen enkel probleem. Maar te veel stress over een lange tijd is niet goed voor de mentale gezondheid van je medewerkers. Een werknemer die te lang gebukt gaat onder stress, kan uiteindelijk zelfs uitvallen met fysieke problemen.

Natuurlijk gebeurt het in de meeste bedrijven dat er periodes zijn van piekdrukte. Maar als je merkt dat er structureel meer drukte is, kun je beter overwegen extra personeel aan te nemen. Alles voor een gezonde medewerker! In dit artikel geven je concrete tips om een te hoge werkdruk te voorkomen.

Tip 4: stimuleer gezond eten

Je kunt gezond eten niet opdringen. Maar je kunt wel laten zien dat je gezonde voeding belangrijk vindt. Bijvoorbeeld door het voedselaanbod in de bedrijfskantine. Bied gezonde keuzes: gezonde broodjes, gezonde snacks, vers fruit en ga zo maar door.

Daarmee laat je het belang van een gezonde leefstijl zien. Een ding is zeker: als je medewerker elke dag ongezond eet, dan kun je erop wachten dat hij of zij daar op een dag de wrange vruchten van plukt.

Gedragsverandering als het gaat om voeding kost natuurlijk veel tijd. Maar door gezonde keuzes te maken op het gebied van eten, kun je een gezonde leefstijl motiveren. Het helpt ook bij de bewustwording dat voeding ertoe doet.

Tip 5: stimuleer beweging en sporten

Volgens veel artsen is beweging de sleutel tot het oplossen en beperken van veel gezondheidsklachten. Zitten wordt ook wel het nieuwe roken genoemd. Het is dus goed om bewegen te stimuleren. Je kunt dit op allerlei manieren doen.

Sommige werkgevers kiezen voor lopend vergaderen in plaats van zittend. Andere werkgevers voorzien in bureaustoelen met een fietsfunctie, waardoor een iemand kan bewegen tijdens het werk. Vergeet sowieso niet je werknemers te herinneren aan zitten afwisselen met staan. Ook een fiets van de zaak is een populaire manier om bewegen te bevorderen.

Sportschool

Je kunt je werknemers ook in beweging krijgen door een gratis abonnement bij de sportschool aan te bieden. Of door sporten onder werktijd te organiseren. Sporten is zowel fysiek als mentaal goed voor het welzijn van je medewerkers.

Tip 6: bied preventief medisch onderzoek (PMO) aan

Hoe het met de gezondheid van je medewerker is, weet je natuurlijk niet zeker. Iemand die altijd op het werk verschijnt, is niet per se gezond. Sommige werkgevers bieden hun medewerkers de optie om een preventief medisch onderzoek te laten uitvoeren, waarbij wordt gekeken naar de algehele gezondheid van je medewerkers. Hierin komen ook leefstijl en werkstress aan bod. Met een PMO krijg je ook input om het preventief gezondheidsbeleid van je bedrijf in te richten.

Tip 7: beloon een gezonde leefstijl

Sommige bedrijven stimuleren een gezonde leefstijl door gezonde keuzes te belonen. Bijvoorbeeld: stop je met roken of rook je niet? Dan krijg je een paar extra vakantiedagen. Andere werkgevers bieden individuele coaching aan personen die willen stoppen met roken of meer willen bewegen.

Iemand die goed bezig is, verdient iets extra’s. Het is aan jou om te bepalen hoe je die gezonde leefstijl wilt belonen: een bonus, een bloemetje, een schouderklopje of iets heel anders. Wat je ook kiest, het moet een duidelijk beleid zijn. Anders krijg je scheve gezichten omdat de een zich achtergesteld voelt vergeleken met de ander.

Het goede voorbeeld geven werkt

Wil je dat een gezonde leefstijl onderdeel wordt van jouw onderneming? Zorg dan dat je het op de agenda zet en dat je zelf het goede voorbeeld geeft. Daarmee laat je zien dat je het meent, dat gezond leven en eten de enige juiste manier is.

Ondernemers en leidinggevenden hebben een grote invloed op medewerkers en hebben een voorbeeldfunctie. Alleen als iedereen de schouders eronder zet, bereiken jullie samen je doelen voor een gezonder en vitaler bedrijf.

https://www.dezaak.nl/bedrijfsvoering/strategie/welzijn-op-de-werkvloer-7-tips-voor-een-gezonde-levensstijl-in-je-bedrijf/