Nieuws
Photo of author

Zeeland vraagt ondersteuning Rijk bij huisvesting statushouders


De provincie Zeeland heeft het Rijk gevraagd om ondersteuning bij het regelen van huisvesting voor statushouders. Verantwoordelijk gedeputeerde Dick van der Velde zegt dat “de taakstelling voor de gemeenten steeds hoger wordt” en dat daarom overleg is geweest met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook heeft de provincie in een brief aan het ministerie een aantal knelpunten aan de orde gesteld en gevraagd te helpen bij het oppakken van de problemen.

Een van de problemen waar Zeeuwse gemeenten tegenaan lopen is het beperkte aantal middenhuurwoningen. Gedeputeerde Staten stellen op basis van marktonderzoek dat op een aantal locaties meer middenhuurwoningen nodig zijn voor doorstroming door bewoners van sociale huurwoningen. Bij een betere doorstroming komen er meer sociale huurwoningen beschikbaar, ook voor de statushouders, aldus GS in de brief aan het ministerie.

Volgens de provincie kan het Rijk de Zeeuwse woningcorporaties helpen bij het vergroten van het aanbod van middenhuurwoningen door de regelgeving voor bouwprojecten te vereenvoudigen en door financiële middelen te verstrekken, ook voor relatief kleine projecten.

Verder wijzen Gedeputeerde Staten het ministerie erop dat veel Zeeuwse gemeenten voortgang proberen te boeken met de huisvesting van statushouders en andere doelgroepen door het neerzetten van flexwoningen. “Een steeds vaker voorkomend probleem is het niet tijdig aansluiten van deze woningen op elektriciteit, waardoor deze niet in gebruik genomen kunnen worden genomen.”

Lees ook: 

Aantal asielzoekers stijgt tot ruim 25.000, gelijk aan vorig jaar

Door: Redactiehttps://wnl.tv/2023/08/22/zeeland-vraagt-ondersteuning-rijk-bij-huisvesting-statushouders/