Nieuws
Photo of author

Zo betaal je zo min mogelijk belasting over je spaargeld


Fictieve rendementen

De fiscus rekende tot 2021 met fictieve rendementen over het vermogen. Er werd daarbij uitgegaan van een fictieve verdeling van het vermogen tussen sparen en beleggen.

Op last van de rechter moet de vermogensbelasting nu worden aangepast, zodat belasting geheven wordt over het reële rendement.

Het nieuw box 3-stelsel kan om technische redenen pas in 2026 worden ingevoerd. We bevinden ons nu in de overgangsfase waarin de fiscus nog geen rekening houdt met het werkelijke rendement, maar blijft rekenen met fictieve rendementen, die gelukkig wel veel realistischer zijn.

Wanneer telt vermogensrendementshefffing?

In 2023 betaal je vermogensrendementsheffing wanneer je vermogen groter is dan het heffingsvrij vermogen van € 57.000. Wanneer je fiscaal partner bent, ligt de grens van het vrijgestelde vermogen op € 114.000.

Kom je over die grens van het heffingsvrije vermogen, betaal je het huidige systeem nog steeds belasting over het fictieve rendement.

Belastingpercentage hangt af van je vermogensmix

Tot 2020 ging de Belastingdienst er bij iedereen vanuit dat je meer belegt naarmate je meer vermogen hebt. Spaarders die boven de vrijstelling kwamen, werden daarmee benadeeld.

Sinds 2022 wordt gekeken naar de werkelijke verdeling tussen sparen en beleggen. Er wordt nog niet gekeken naar het werkelijke rendement van je vermogen. Dat is vanaf 2026 wel de bedoeling.

De Belasting gaat nu wel al uit van een fictief rendement dat de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. Dus nu al betalen spaarders boven de vrijstelling veel minder belasting.

Voor spaargeld en schulden zijn de percentages over belastingjaar 2023 pas begin 2024 bekend. Deze worden gebaseerd op de gemiddelde spaar- en hypotheekrente over het komend jaar.

Voor overige bezittingen wordt uitgegaan van een langjarig gemiddelde dat in 2023 is vastgesteld op 6,17%. 

Welke box valt je eigen woning?

De eigen woning geef je aan in box 1 (inkomen uit werk en woning). En ook de overwaarde van je huis telt niet als vermogen. Het maakt dus niet uit als de waarde van je woning veel hoger is dan je hypotheekschuld.

NB: een eventuele tweede huis of een vakantiehuis daarentegen hoort bij je vermogen in box 3.

Hypotheek versneld aflossen?

Is het dan handig om je hypotheekschuld op je eigen woning versneld af te lossen nu de rente op spaargeld niet zo hoog is? Dat hangt erg af van je persoonlijke situatie. Hypotheekrente is bijvoorbeeld aftrekbaar van je inkomen. En nu de rente weer stijgt kan dat een interessante aftrekpost zijn van je inkomen. De Zaak raadt aan om dit met een fiscaal adviseur te bespreken

Groene beleggingen

De overheid stimuleert groene beleggingen, ofwel beleggingen voor milieubescherming. Voor dit soort beleggingen geldt een extra vrijstelling tot € 65.072 euro per fiscaal partner. Er geldt een heffingskorting van 0,7 procent over dit vrijgestelde bezit. Dit is een korting op je inkomstenbelasting.

Let op! Het voordeel geldt alleen voor fondsen die erkend zijn door de Belastingdienst. Je vindt het overzicht met alle fondsen via de website van de Belastingdienst.

Sparen voor je pensioen

Bedragen die je op een lijfrentespaarrekening (banksparen) zet of in een lijfrentepolis, of op een geblokkeerde beleggingsrekening stort, hoef je niet mee te tellen voor de vermogensrendementsheffing van box 3. Sterker nog, de premies mag je onder voorwaarden aftrekken van je inkomen. 

Belangrijk om te weten:

  • Je kunt dit alleen doen bij een aanbieder van pensioenproducten.
  • Op de afgesproken einddatum moet je een uitkering kopen. Over deze uitkering betaal je inkomstenbelasting.
  • Je kunt niet zo maar bij je geld als je het weer nodig hebt.

Tip: je kunt er voor kiezen om deels voor je pensioen te sparen middels deposito’s en beleggingen. Je betaalt dan wel vermogensrendementsheffing in box 3, maar na je pensioen kun je het geld uitgeven zoals je dat wil. Met een klein pensioen heb je recht op een toeslag op je heffingsvrije vermogen van box 3.

Afgeschaft: Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Vanaf 1 januari 2023 kun je de FOR niet verder opbouwen. Als je al een FOR hebt opgebouwd, kun je die op basis van de oude regels afwikkelen.

Wat doe je met je bestaande FOR

Het opgebouwde bedrag mag blijven staan. Je hebt dan nog geen pensioenregeling. Je kunt pensioen regelen door bijvoorbeeld een lijfrente te kopen of te gaan banksparen. Je FOR neemt met hetzelfde bedrag af als je inleg voor lijfrente of banksparen.

Tot uiterlijk het moment waarop je met je onderneming stopt, kun je ervoor kiezen om je FOR om te zetten in een lijfrente of bankspaarrekening. Daarvoor heb je wel het geld (cash) nodig. Heb je bij het stoppen van je onderneming nog een FOR staan? Dan wordt dat FOR-bedrag opgeteld bij je winst van dat jaar. Je moet er dan belasting over betalen.

Gerelateerd lezen:

https://www.dezaak.nl/belastingen/zo-betaalt-u-zo-min-mogelijk-belasting-over-uw-spaargeld/