Nieuws
Photo of author

Belastingrente voor ondernemers. Zo voorkom je onnodige kosten


Waarom moet je belastingrente betalen?

De Belastingdienst beschouwt de belasting die je moet betalen als een openstaande schuld aan de staat. Als de fiscus door een te late aangifte op zijn geld moet wachten, loopt de overheid rente mis. De belastingrente compenseert dit verlies.

Wanneer brengt de fiscus belastingrente in rekening?

Dit hangt af van de soort belasting. Voor inkomstenbelasting begint de rente te lopen vanaf 1 juli na het jaar waarover je aangifte doet. Doe je vóór 1 mei aangifte? Dan hoef je geen belastingrente te betalen. We nemen als voorbeeld 2023.

Aangifte voor 1 mei 2024: je doet op 30 april 2024 aangifte over 2023 en je krijgt een aanslag zonder wijzigingen. In dat geval betaal je geen belastingrente.

Aangifte na 1 mei 2024: je doet op 3 mei aangifte. De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli 2024 tot de datum van de aanslag door de Belastingdienst, met een maximum van 19 weken. Stel je moet € 1.000 betalen. En er zitten 73 dagen (ongeveer acht weken en 13 dagen) tussen 1 juli en de datum op de aanslag, dan komt de rente neer op ongeveer € 12.

Aangifte voor 1 mei 2024, maar met afwijkingen: je doet op 28 april aangifte, maar de Belastingdienst wijkt af van jouw gegevens en rekent belastingrente. Stel, je moet € 2500 betalen. De rente wordt berekend vanaf 1 juli tot meestal zes weken na de datum op de aanslag. De belastingrente kan dan oplopen tot ongeveer € 84.

Hoe zit het met de Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw?

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting betaal je zelf de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Meestal krijg je aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag Zvw.

Is het bedrag aan inkomstenbelasting in de definitieve aanslag hoger dan in de aangifte? Ben je te laat met aangifte doen of wijzigt de fiscus de aangifte? Dan berekent de Belastingdienst belastingrente over het verschil tussen je voorschot en de uiteindelijke berekening.

Wat is het percentage van de belastingrente?

Het percentage van de wettelijke rente wordt één keer per jaar vastgesteld en de nieuwe rente gaat in per 1 januari van elk jaar. Het percentage geldt voor het hele boekjaar.

De hoogte van het percentage waarmee de Belastingdienst rekent, verschilt per soort belasting. Voor de inkomstenbelasting wordt over 2023 gerekend met 6 procent. Vanaf 1 januari 2024 stijgt de wettelijke rente naar 7,5 procent.

Bij vennootschapsbelasting gaat het om een hoger percentage dan bij andere soorten belastingrente. Wanneer je in 2023 je aangifte vennootschapsbelasting te laat indient, betaal je 8 procent belastingrente. Vanaf 1 januari 2024 is dit 10 procent.

Op de site van de Belastingdienst vind je de actuele percentages.

Hoe werkt belastingrente bij vennootschapsbelasting?

Ondernemers met een bv, nv of die lid zijn van een coöperatie hebben te maken met vennootschapsbelasting. Ook hiervoor moet je op tijd aangifte doen. Als het gaat om belastingrente gelden voor vennootschapsbelasting soortgelijke regels als bij inkomstenbelasting.

Je kunt deze belastingrente ontlopen als je voor 1 juni je aangifte doet én de Belastingdienst jouw aangiftegegevens overneemt zonder wijzigingen. Na 1 juli wordt de belastingrente berekend tot zes weken na de datum van de aanslag. Dit kan anders zijn bij gebroken boekjaren.

Navorderingsaanslag

Ook al ben je netjes op tijd met je aangifte, dan kun je toch te maken krijgen met belastingrente. Stel je hebt je definitieve belastingaanslag al binnen, maar dan komt nieuwe informatie boven water die invloed heeft op je aangifte. Misschien heb je die zelf ontdekt of heeft de Belastingdienst iets gevonden.

Dit betekent dat je aanslag moet worden aangepast. In zo’n geval ontvang je een navorderingsaanslag en daarover betaal je belastingrente. De periode voor de belastingrente bij een navorderingsaanslag begint op 1 juli na het jaar waarover je aangifte hebt gedaan. Deze loopt door tot één maand na de datum van de nieuwe aanslag.

Tips om belastingrente te voorkomen

Tip 1: wees op tijd

Probeer altijd voor de deadlines aangifte te doen. Dit voorkomt rentekosten.

Tip 2: dubbelcheck je aangifte

Zorg dat je aangifte klopt. Als belastinginspecteurs afwijkingen opmerken, kan dat leiden tot belastingrente.

Tip 3: gebruik de voorlopige aanslag

De meeste ondernemers krijgen aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Hierbij schat de Belastingdienst je winst en betaal je alvast een deel van de belasting. Deze vooruitbetaling wordt later verrekend met het bedrag dat je echt verschuldigd bent. Als je schatting klopt, blijft er weinig over om te verrekenen en is de belastingrente te verwaarlozen.

Voorkom kosten

Belastingrente lijkt misschien een detail, maar hij kan je best wat geld kosten. Zeker als je te laat aangifte doet na een financieel goed jaar. In dat geval kunnen je inkomsten een stuk hoger zijn dan de voorlopige aanslag en kan de rente oplopen tot honderden euro’s. Door proactief te handelen, kun je deze onnodige kosten vermijden. Heb je vragen? Praat dan eens met de experts van onze fiscale helpdesk.

https://www.dezaak.nl/financien/belastingen/belastingrente-voor-ondernemers-zo-voorkom-je-onnodige-kosten/