Nieuws
Photo of author

De managementovereenkomst: een solide basis voor succesvol management


Allereerst, wat is een managementovereenkomst?

Een managementovereenkomst is een contractuele overeenkomst waarin je vastlegt wie de bestuurder van een bedrijf is of wie de managementverantwoordelijkheden op zich neemt. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over bevoegdheden, verplichtingen en vergoedingen. Op deze manier kun je voorkomen dat het contract wordt beschouwd als een arbeidscontract zodat je kunt profiteren van meerdere belastingvoordelen. 

De managementovereenkomst definieert de rol van de manager en regelt de voorwaarden waaronder de manager de organisatie zal leiden en beheren. De overeenkomst kan betrekking hebben op verschillende aspecten van het management, zoals strategische planning, operationele besluitvorming, financieel beheer, human resources, marketing en andere relevante gebieden.

In de overeenkomst kun je tevens zaken vastleggen zoals de duur van het contract, de vergoeding en andere financiële regelingen, de vertrouwelijkheid van informatie, de opzegtermijn, de doelstellingen en targets die de manager moet behalen. Ook kun je (bedrijf-)specifieke clausules met betrekking tot de managementrelatie opnemen.

Een managementovereenkomst wordt vaak gebruikt wanneer een organisatie externe expertise wil aantrekken om het managementniveau te versterken. Ook wordt vaak voor een overeenkomst gekozen als een bedrijf tijdelijk een manager nodig heeft om een specifiek project of probleem aan te pakken. 

Net als een regulier arbeidscontract is een managementovereenkomst dus een juridisch document dat betrekking heeft op de aard van de relatie tussen een werkgever en een werknemer of manager. Maar er zijn enkele belangrijke verschillen.

Wat is het verschil tussen een managementovereenkomst en een arbeidscontact?

Het arbeidscontract wordt gebruikt bij een werknemer-werkgeverrelatie, waarbij de werknemer werkt onder het gezag en de controle van de werkgever. In het contact worden specifieke taken en verantwoordelijkheden beschreven, met gebruikelijke arbeidsvoorwaarden en bescherming.

Een managementovereenkomst wordt gebruikt bij het inhuren van een individu of bedrijf om het managementniveau te leiden en te beheren. De overeenkomst legt de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie vast, waarbij de manager meer onafhankelijkheid en professionele autonomie heeft. De overeenkomst kent bredere verantwoordelijkheden en minder standaard bescherming en voordelen.

Ook zit er verschil in de fiscale behandeling van de documenten. Arbeidscontracten zijn onderworpen aan belastingen en bijdragen voor sociale zekerheden, terwijl managementovereenkomsten vaak belastingvoordelen voor bedrijven bieden.

Wat zijn de voordelen van een managementovereenkomst?

In het kort biedt een managementovereenkomst duidelijkheid, maatwerk, flexibiliteit en belastingvoordelen voor de werkgever. Voor managers biedt het de mogelijkheid om met (meer) professionele autonomie te opereren en zich te concentreren op zakelijke aspecten.

Duidelijkheid en structuur

Een managementovereenkomst biedt duidelijkheid over de rol, verantwoordelijkheden en verwachtingen van de manager, evenals de organisatie. Het legt een gestructureerde managementaanpak vast.

Aangepaste afspraken

Een managementovereenkomst maakt specifieke afspraken mogelijk die aansluiten bij de unieke behoeften van de organisatie. Dit omvat bevoegdheden, taken, doelstellingen en prestatie-indicatoren.

Flexibiliteit

Een managementovereenkomst kan worden aangepast aan veranderende behoeften van de organisatie. Het stelt beide partijen in staat om de overeenkomst indien nodig aan te passen, om efficiënt te blijven opereren.

Belastingvoordelen

Door middel van een managementovereenkomst kan de organisatie belastingvoordelen genieten, aangezien het contract wordt beschouwd als een zakelijke overeenkomst in plaats van een arbeidscontract.

Professionele autonomie

Een managementovereenkomst geeft managers een zekere mate van onafhankelijkheid en professionele autonomie in het leiden en beheren van de organisatie.

Zakelijke focus

Met een managementovereenkomst kunnen managers zich richten op het behalen van strategische doelen en het nemen van beslissingen zonder de dagelijkse taken van een werknemer.

https://www.dezaak.nl/juridisch/wet-regelgeving/de-managementovereenkomst-een-solide-basis-voor-succesvol-management/