Nieuws
Photo of author

Weekoverzicht 1# 2024 | De Zaak


Energieprijzen in 2024 fors omhoog. Hoe bereid je je als ondernemer voor?

We zijn de afgelopen jaren wel wat gewend als het gaat om hoge energieprijzen, en ook voor 2024 staan er prijsverhogingen voor de deur. Zo neemt vanaf 1 januari de energiebelasting op gas toe met maar liefst 19 procent en verdwijnen het energieplafond en de Tegemoetkoming Energie-intensief mkb (TEK).

De ontwikkeling van energieprijzen hangt van meerdere factoren af. Denk aan het weer en daarmee de vraag naar energie, maar ook van macro-economische bewegingen zoals de economische groei in China en politieke ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne. Het is daarom lastig te voorspellen hoe de energieprijzen zich de komende tijd gaan ontwikkelen, maar de algemene verwachting is dat we in 2024 worden geconfronteerd met hogere prijzen.

Advies van De Zaak: Met de verwachte stijging van de energieprijzen in 2024 is het cruciaal om nu actie te ondernemen. Wees voorbereid op fluctuaties en plan financieel vooruit. Overweeg energiebesparende maatregelen en investeer in duurzame oplossingen. Bekijk ook de mogelijkheden voor subsidies. Dit kan helpen de impact op je bedrijfsvoering te minimaliseren en de duurzaamheid van je onderneming op lange termijn te waarborgen.

Dit zijn de belastingveranderingen in 2024

2024 brengt een aantal veranderingen in de belastingen. Laten we beginnen met positief nieuws: de onbelaste reiskostenvergoeding stijgt van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Daar staat tegenover dat de voor ondernemers gunstige mkb-winstvrijstelling daalt van 14 naar 13,31 procent.

In de inkomsten- en loonbelasting zien we kleine veranderingen. In box 1 (inkomen uit werk en woning) stijgt het tarief voor de eerste schijf licht naar 36,97 procent. De tweede schijf blijft 49,5 procent.

Grote veranderingen zijn er in box 2 (aanmerkelijk belang) en box 3 (vermogen). Box 2 kent voor het eerst sinds de invoering twee verschillende tarieven en in box 3 is het tarief van 32 naar 36 procent gegaan. De wijzigingen in box 2 en box 3 kunnen van invloed zijn op je vermogensstrategie. Overweeg om met een financieel adviseur te praten over de beste manier om je vermogen en eventuele aandelen in je bedrijf te beheren.

Door de inflatie stijgen sommige normbedragen voor ondernemers. Het gebruikelijke loon voor een directeur-grootaandeelhouder is bijvoorbeeld verhoogd van € 51.000 in 2023 naar € 56.000. Maar er zijn ook voordelen van de inflatie. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is nu € 19.535 (was in 2023 nog € 17.841). En de grens voor de bedrijfsopvolgingsregeling gaat ook omhoog, naar € 1.325.253. Bovendien zijn de vrijstellingen voor schenkingen en erfenissen groter geworden.

Advies van De Zaak: De belastingveranderingen in 2024 bieden zowel uitdagingen als kansen. Door nu al actie te ondernemen en je strategieën zo nodig aan te passen, kun je de impact van deze belastingveranderingen minimaliseren en misschien zelfs voordelen behalen voor je onderneming.


Werkkostenregeling 2024: extra’s voor je werknemers zonder extra belasting

Met de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever een deel van het totale salaris van je werknemers belastingvrij inzetten voor extra’s als trainingen, bedrijfslunches en kerstpakketten. De afgelopen jaren is de vrije ruimte binnen de WKR op en neer gegaan.

Tijdens de coronacrisis van 2020 en 2021 steeg het percentage tijdelijk naar 3 procent voor de eerste € 400.000 van de totale loonsom. In 2022 daalde dit naar 1,7 procent, om in 2023 vanwege de hoge energiekosten opnieuw naar 3 procent te stijgen.

Voor 2024 is er geen tijdelijke verhoging voorzien. Komend jaar geldt een percentage van 1,92 procent voor de eerste € 400.000, wat maximaal € 7.680 aan ruimte oplevert. Voor het bedrag boven de vier ton reken je met 1,18 procent.

Advies van De Zaak: Gebruik de WKR als middel om ruimte te maken voor extra’s voor je team, zonder belastingheffing. Plan je belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen binnen de nieuwe grenzen van 2024 om zo het maximale fiscale voordeel te behalen.

https://www.dezaak.nl/weekoverzicht/weekoverzicht-1-2024/